Tilsyn og evaluering

Tilsynserklæring 2021

"Også i år har jeg i mine besøg mødt en velfungerende skole med aktive og engagerede børn og voksne omkring samvær og læring. Der er fokus både på det gode velfungerende fællesskab og det enkelte barns behov. Nøgleord er god klasseledelse og tydelig gennemskuelighed - og der arbejdes med varierende organisationsformer, noget
børnene også gennem trivselsundersøgelsen gav udtryk for at vægte højt. Børnene både opfordres og udfordres til at bidrage i undervisning og fællesskab og til at tage stilling.

"To-klasse ordningen, der ofte udløser mindst to voksne, er i den grad med til at understøtte de pædagogiske muligheder for holddeling og differentiering af undervisningen både på klasse- og individplan. Fx er dette meget brugt i sprogundervisningen gennem hele skoleforløbet.". (Tilsynserklæringen 2021)

Børn