Tilsyn og evaluering

Tilsynserklæring 2022/23

"Det er en fornøjelse at komme på en så velfungerende skole, hvor nye tiltag ofte sættes i søen med henblik på at
gøre skolen endnu bedre! Det har været spændende og rart at komme på denne skole, hvor jeg mødes af elever, der er glade for og stolte af deres skole.

Nogle elever fortalte, at de var meget glade for at gå på Th. Langs, fordi lærerne her er bedre end på andre skoler. Jeg spurgte derfor eleverne, hvad de mente, at en god lærer er. De
sagde: Én, der er god til at forklare ting, Én der kan lytte og hjælpe med ens problemer, Èn der kan få ro i klassen,
når der er uro og Èn der ikke er sur.

En pige, der var kommet til Th. Langs fra en anden skole sagde: "Det er som om, lærerne her på Th. Langs først
tænker på os elever, inden de tænker på, at vi skal lære noget. Når lærere er sådan, går det hele bare meget bedre."

Med disse skønne udsagn, der vidner om en god skole, vil jeg afslutte dette skoleårs tilsynsrapport og ønske TH
Langs forsat god vind med det vigtige arbejde. I gør det godt!"

Børn