Vedtægter for elevrådet ved Th. Langs Skole

 • 1

  Der dannes ved Th. Langs Skole et elevråd, som er rådgivende overfor skolens ledelse og skolebestyrelse. Deltagerne orienteres på det første elevrådsmøde om rådets arbejde, bl.a. ved gennemgang af vedtægterne.

 • 2

  Elevrådet består af 2 repræsentanter fra hver klasse fra 3. –9. klasse.

 • 3

  Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode. Der vælges én ny repræsentant ved hvert skoleårs start.Der er mulighed for at genopstille umiddelbart efter ens 2 årig valgperiode.

 • 4

  Elevrådet er et råd, der arbejder for at samle elevernes ideer og forslag, så disse kan blive videreført til skolens ledelse samt til behandling på pædagogiske rådsmøder og i skolebestyrelsen.

 • 5

  Elevrådet konstituerer sig ved skolestart ved valg af et formandsteam på 3 elever. Det tilstræbes, at det både er drenge og piger, og valget sker blandt de ældste elever, 6.-9. klasse.

 • 6

  En dagsorden med punkter til elevrådsmøderudsendes på skoleintra ca. en uge før mødet. Dagsordenen indeholder altid et fast punkt, som hedder ”Nyt fra klasserne”.

 • 7

  Møderne ledes af formandsteamet, som giver medlemmerne ordet efter tur.

 • 8

  Under møderne skriver kontaktlæreren referat. Kontaktlæreren lægger referatet ud på skoleintra senest en uge efter mødet.

 • 9

  Elevrådet har to lærere tilknyttet som kontaktlærere. Disse lærere hjælper i den udstrækning, der er brug for det, såvel på møderne som ved udarbejdelse af referat og dagsorden.

 • 10

  Formandsteamet kan inviteres til PRmøder/bestyrelsesmøder for at redegøre for elevrådsforslag, som efterfølgende kan behandles. Når formandsteamet har orienteret om forslaget og besvaret spørgsmål, kan de ikke deltage på PRmødet/bestyrelsesmødet, mens sagen behandles.