Arven efter Theodora.

Theodora Lang (3. maj 1855 - 16. december 1935), blev uddannet lærer fra N. Zahles Skole i København. Hun kom til Silkeborg i 1882, hvor hun startede Th. Langs Skole, som i starten havde til huse i Nygade - og kun var for piger.

I 1886 blev den første skolebygning indviet. Den er i dag skolens hovedbygning. Bygningen blev tegnet af arkitekten Anton Rosen (1859–1928), som bl.a. også har tegnet Vandtårnet i Silkeborg, Palace Hotel i København og Rømer Observatoriet i Aarhus.

Theodora havde stor succes med sin skole, som blev en kostskole.  Senere tilføjede hun et kvindelærerseminarium, der med tiden også blev for drenge og et gymnasium. Skolen, som vi kender den i dag, var øvelsesskole for seminariet.

I 1927 efterfulgte  hendes niece Karen Linderstrøm-Lang (1894–1964) Theodora som seminarieleder og rektor på gymnasiet.

Vi fejrer skolens fødselsdag hvert år i november.

I Theodoras fodspor

På Th. Langs Skole har vi mange traditioner tilbage fra Theodora.

Hun blev i 1896 inspireret af undervisningsformen i nogle franske nonneskoler. En form vi i dag vil kalde tværfaglig eller projektorienteret undervisning.

Det centrale i undervisningssynet er, at eleverne arbejder integreret med forskellige faglige områder. At de lærer at sortere, vurdere og formidle, og at de praktisk-musiske aktiviteter både indgår som en del af dannelsesprocessen og som stimulering at opfinde læringsmuligheder.

Theodora var optaget af at ”finde en form, der kan modvirke huskeri og lægge vægt på dygtighed”. Det betød, at der blev tænkt i at arbejde med kreative tilgange til læring. Det gør vi stadig i dag. Vi er optagede af at finde de bedste læreprocessser, og derfor udfordrer vi vanetænkning og bruger nye undervisningsmetoder.

Samtidig var Theodora et meget kristent menneske. Det betød meget for hende, at næstekærlighedsbudskabet blev levet ud i hverdagen – at alle trivedes på hendes skole. Vi er stadig optagede af trivsel. Vi har fokus på respekt, accept og omsorg for hinanden både voksne og børn i mellem. Det betyder noget for os, at der er et gensidigt respektfuldt forhold mellem alle. Derfor er arbejdet med trivsel en vigtig del af hverdagen på skolen.