Årets gang på Th. Langs

Skoleåret 2021-22

Mandag d. 09.08.2021 kl.10.00 Officiel velkomst i skolegården. Eleverne starter kl. 08.10 i klasserne og har almindelig skoledag. Forældre er velkomne.
Torsdag d. 16.09.2021 16.00-18.00 Skolegårdsfest for Børneuniverset og 0.-6.klasse
Torsdag d. 16.09.2021 17.30-22.00 Overbygningsfest 7.-10.klasse
Fredag d. 01.10.2021 Pædagogisk dag for personalet på skolen. -Eleverne har fri. SFO og Klub Theo holder lukket. I Børneuniverset står medhjælperne for pasningen.
Fredag d. 15.10.2021 Motionsløb
Tirsdag d. 23.11.2021 Skolens fødselsdag. Dette arrangement er for skolens elever og foregår i CampusHuset.
Torsdag d. 25.11.2021 kl 19.00-21.00 Foredrag med Rikke Yde Tordrup: Moderne forældreskab, gå kærlig foran
Onsdag d. 01.12.2021. kl 16.00-20.00 Julestue
Lørdag d.18.12.2021 Juleafslutning på skolen og i kirken. Bemærk at det er en lørdag.
Fredag d. 21.01.2022 Åben Skole og Børnehave ved Børneuniverset, 0. og 1.klasse
Torsdag d.10.02.2022 Teateraften for alle elever og forældre. Igen vil vores dygtige 8.klasse vise os et skuespil. Tidspunkt følger.
Torsdag d. 31.03.2022 kl.17.00-20.00 Forårskoncert.
Torsdag d. 28.04.2022 19.00-21.00 Forældrekredsmøde/Generalforsamling. For alle skolens forældre.
Onsdag d. 22.06.2022 15.00-17.00 Dimissionsfest 9.klasse i Lunden
Torsdag d.23.06.2022 15.00-17.00 Dimissionsfest 10.klasse i Lunden
Årets gang på skolen
Collage