Lejrskole og udveksling

Lejrskole

Lejrskoler giver mulighed for at styrke det sociale liv i klassen og klassefællesskabet samt tilrettelægge undervisningen på en anden måde end den mere traditionelle, der er forbundet med klasseværelset. Klassen får en fælles referenceramme og oplevelser, der ligger uden for de daglige fysiske rammer. Der laves læringsmål for lejrskolen, og der er en progression i lejrskoleforløbene.

En lejrskole kan et skoleår erstattes af en overnatning på skolen.

Forældrebetaling til lejrskoler/overnatninger fra 2.-7. klasse:
Kost 100 kr. pr. dag + billet til en evt. entré, forestilling eller andet: 200-400 kr.

0.-1. klasse

Indskolingen tager sammen af sted. Denne fælles oplevelse er med til at styrke fællesskabet. Klasselærerne, børnehaveklasselederne og pædagogerne deltager.
Kantinen er behjælpelige med nogle af måltiderne.

Tid: 1 overnatning

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne fra teamet, afhængig af elevtallet.
Afdelingslederen deltager som en del af bemandingen.

2. klasse

2. klasse tager af sted alene i shelter eller lignende. Det kan være i gåafstand til skolen.

Tid: 2 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne eller pædagogerne afhængig af elevtallet.

3.- 4. klasse

Lærerne vælger, hvor turen går til.

Tid: 2 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne fra teamet, afhængig af elevtallet.

5.-6. klasse

Her tager man længere væk og knytter lejrskolen til natur/teknik og dansk. Det kan være Skagen eller en af de danske øer.

Tid: 2-3 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne fra teamet, afhængig af elevtallet.

7. klasse

Lærerne vælger, hvor turen går til.

Tid: 3 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + en af lærerne fra teamet.

Lejrskole

8. og 9. klasse

Med udgangspunkt i Th. Langs Skoles værdigrundlag og vision har vi følgende formål med udvekslingen i 8. klasse:

• Udvekslingen er en kultur og dannelsesrejse. Eleverne skal lære at forstå sig selv som en del af en større helhed og udvikle forståelse for andre kulturer. Eleverne danner relationer og samarbejder med unge fra det pågældende land, fra andre kulturer. På den måde får udvekslingen et internationalt aspekt.
• Vi ønsker at fremme faglig dygtighed og færdigheder. Her specifikt fremmedsproget: Engelsk men også andre kommunikative færdigheder.
• Vi ønsker at fremme den selvstændige tænkning og personlige udvikling. Eleverne lærer at handle på egen hånd i uvante situationer – uden far/mor eller lærer. Udvekslingen er derfor en vigtig del af elevernes dannelsesproces, deres udvikling af modenhed, og viser, at de vokser og er stolte, når de oplever, at de kan bo i en fremmed familie og klare sig.
• Vi ønsker at udvikle skabende og deltagende verdensborgere. Vores elever bliver aktive i den del ved at komme ud at se, lære og forstå, nogle af dem får venner for livet i et andet land.
• Fællesskabet styrkes både elev-elev, elev-lærer, men også i forældregruppen.
• Eleverne får en uforglemmelig oplevelse i deres skoletid – noget at huske tilbage på.

Tid: max. 7 overnatninger.

Bemanding:
Klasselærerne + en af lærerne fra teamet deltager i udvekslingen.

Finansiering:

Allerede i 4. klasse orienterer klasselærerne forældrene om formål, tid og finansiering af udvekslingen.

Skolens betaling: 

  • Skolen betaler samlet i 8.klasse som lejrskolebetaling: 1250 kr. pr. elev.

Forældrebetaling:

  • Forældrene skal selv finansiere et restbeløb på omkring 2300 kr. pr. elev. Disse finansieres delvist ved en ekstra betaling på 2 x 330. pr. år i 6.-8.klasse. Pengene opkræves i marts og september og sættes på en separat lejrskolekonto. Går man ud af 8. klasse og derfor ikke deltager på udvekslingsturen, får man pengene tilbage, hvis flybilletterne ikke er købt. Hvis man starter som ny elev i 8. klasse, finansierer forældrene ca. halvdelen af restbeløbet: 1100 kr.
  • Dertil kommer en betaling på 100 kr. til kost pr dag + billet til evt. entre, forestilling eller andet: 200-400 kr.
  • I 8.klasse står eleverne sammen med forældrene for skolens julestue. Man sælger bl.a. juletræer og lotteri. Indtjeningen fra arrangementer bliver sat ind på en konto, som forældrene selv har. Der er selvfølgelig også mulighed for at lave andre arrangementer.

10. klasse

Turen går til en storby.

Tid: 6-7 overnatninger

Bemanding:
Klasselærere + en lærer, afhængig af elevtallet.

Finansiering:
• Eleverne tjener 400 kr. pr. elev ved rengøring i løbet af skoleåret.                    • Skolen giver desuden et samlet beløb til studieturen.
• Forældrebetaling: Der opkræves et beløb til afhængig af destination og transport. Desuden skal man selv have penge med til mad og lommepenge.