Lejrskole og udveksling

Lejrskole

Lejrskoler giver mulighed for at styrke det sociale liv i klassen og klassefællesskabet samt tilrettelægge undervisningen på en anden måde end den mere traditionelle, der er forbundet med klasseværelset. Klassen får en fælles referenceramme og oplevelser, der ligger uden for de daglige fysiske rammer. Der laves læringsmål for lejrskolen, og der er en progression i lejrskoleforløbene.

En lejrskole kan et skoleår erstattes af en overnatning på skolen.

Forældrebetaling til lejrskoler/overnatninger fra 0.-10. klasse:
Kost 100 kr. pr. dag + billet til en evt. entré, forestilling eller andet  200.

Skolens egendækning:

0.-1. klasse: 425 kr. pr. elev

2.-7. klasse: 600 kr. pr. elev

8./9. klasse udveksling: 1250 kr. pr. elev

10. klasse, intro- og studietur: 2600 kr. pr. elev

7.-10. klasse, rengøring: 400 kr. pr. elev

0.-2. klasse

Indskolingen tager sammen af sted. Denne fælles oplevelse er med til at styrke fællesskabet. Klasselærerne, børnehaveklasselederne og pædagogerne deltager.
Kantinen er behjælpelig med nogle af måltiderne.

Tid: 1 overnatning

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne fra teamet, afhængig af elevtallet.
Afdelingslederen deltager som en del af bemandingen.

Børnehavens ældste børn tager på besøg i Påruplejren på dag 2.

2. klasse

2. klasse tager af sted i shelter eller lignende. Det må gerne være i gåafstand til skolen.

Tid: 1 overnatning

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne eller pædagogerne afhængig af elevtallet.

3.- 4. klasse

Tid: 2 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne fra teamet, afhængig af elevtallet.

5.-6. klasse

Her tager man længere væk og knytter lejrskolen til natur/teknik og dansk. Det kan være Skagen eller en af de danske øer.

Tid: 2-3 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + evt. en af lærerne fra teamet, afhængig af elevtallet.

Hvis man ønsker at gemme en overnatning til 7.klasse, er det en mulighed.

7. klasse

Her vælger lærerne, hvor turen går til.

Tid: 3 overnatninger

Bemanding:
Klasselærerne + en af lærerne fra teamet.

7.klasse har Julemarkedet, hvor der er mulighed for at samle penge ind til udvekslingen i 8.klasse.

Lejrskole

8. og 9. klasse

Med udgangspunkt i Th. Langs Skoles værdigrundlag og vision har vi følgende formål med udvekslingen i 8. klasse:

 • Eleverne skal lære at forstå sig selv som en del af en større helhed og udvikle forståelse for andre kulturer. Udvekslingen er en kultur- og dannelsesrejse.
 • Vi ønsker at fremme faglig dygtighed og færdighed, her specifikt fremmedsproget engelsk men også andre kommunikative færdigheder.
 • Vi ønsker at fremme den selvstændige tænkning og personlige udvikling. Eleverne lærer at handle på egen hånd i uvante situationer – uden far/mor eller lærer. Udvekslingen er en vigtig del af elevernes dannelsesproces, deres udvikling af modenhed. Eleverne vokser og er stolte, når de oplever at kunne bo i en fremmed familie og klare sig.
 • Vi ønsker at udvikle mennesker, der trives i fællesskaber og som bliver skabende, nysgerrige og medansvarlige for omverdenen. Vores elever bliver aktive i den del ved at komme ud at se, lære og forstå, nogle af dem får venner for livet i et andet land.
 • Eleverne får en uforglemmelig oplevelse i deres skoletid – noget at huske tilbage på.
 • Fællesskabet styrkes både elev-elev, elev-lærer, men også i forældregruppen.

Tid: max. 7 overnatninger.

Bemanding:
Klasselærerne + en af lærerne fra teamet deltager i udvekslingen.

Finansiering:

 • Eleverne gør rent i eget klasseværelse og næromreåde. Skolen betaler 400 kr. pr. elev pr. skoleår.
 • Skolen betaler samlet i 8. og 9. klasse som lejrskolebetaling 1250 kr. pr. elev.
 • Forældrebetaling: Kost 100 pr. dag + billet til evt. entre, forestilling eller andet 200 kr. Derudover opkræves der 500 kr. i september og marts i 4.-8. klasse. Går man ud af 8. eller 9.klasse og derfor ikke deltager i udvekslingen, får man pengene tilbage, hvis flybilletterne ikke er købt.    Ved indmeldelse i 7. eller 8. klasse opkræves forældrene                  7.klasse: 2000 kr                                                                                                8.klasse: 2500 kr.                                                                                                    Senest 3 måneder efter skolestart.

 

 

10. klasse fra skoleåret 23/24

Introtur

Tid: 1 overnatning

Bemanding: Klasselærere + en lærer, afhængig af elevtallet

Finansiering for skolen: 6000-8000 kr. leje af hytte

Forældrebetaling: Kost 100 pr. dag.

 

Udland, storby

Tid: 5 overnatninger

Bemanding:
Klasselærere + en lærer, afhængig af elevtallet.

Finansiering:

 • Eleverne gør rent i eget klasseværelse og nærområde. Skolen betaler 400 pr. elev.
 • Skolen betaler derudover en lejrskolebetaling: 2600 pr. elev.

Ved indmeldelse på Th. Langs Skole betales et gebyr på 500 kr.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til 2 måneders skolepenge (2 x 2750 kr). I alt 5500 kr.

Til gengæld betales der ikke skolepenge i maj og juni. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

I september, oktober og november opkræves de tre afdrag til studieturen på hver 1500 kr. Pengene til studieturen tilbagebetales, hvis man ikke skal med på turen, dog ikke hvis rejsen er bestilt. Rejsen bestilles gerne tidligt på skoleåret.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Skoleåret 24/25

Ved indmeldelse på Th. Langs Skole betales et gebyr på 500 kr.

Skolepenge er 2800 pt pr måned i 10. klasse i 11 måneder. Disse opkræves første gang i februar 2024 (for juni måned) og refunderes IKKE, hvis man ikke starter alligevel.

Forældrebetaling til New York 2025 er 1250 kr. som betales i månederne fra august til og med marts, hvor studieturen finder sted. Disse opkræves sammen med skolepengene.

Pengene til studieturen tilbagebetales, hvis man ikke skal med på turen, dog ikke hvis rejsen er bestilt. Rejsen bestilles gerne tidligt på skoleåret.

Man skal selv beregne penge til mad og lommepenge.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.