Samarbejdspartnere

Campus Bindslevs Plads

Visionen for ”Campus Bindslevs Plads” er at skabe fremtidens dynamiske og kreative ”markedsplads”, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur. Brugerne klædes personligt og fagligt på til at leve og arbejde i en omskiftelig og global verden.

Visionen falder rigtig godt i tråd med Th. Langs værdigrundlag og egen vision. Derfor deltager vi i byudviklingsprojektet sammen med Silkeborg Kommune, Th. Langs HF/VUC, College 360, Den Kreative Skole og Silkeborg Bibliotek.

Sammen gentænker, udvikler og udveksler vi viden, perspektiver, erfaringer og arbejdskulturer på tværs af de forskellige kulturer i samspil med omverdenen. CampusHuset er indrettet med fokus på at sikre fysiske rammer for nye former for læring gennem kreativitet, kultur og innovative løsninger. Det er blevet en ramme for et mylder af mennesker, der alle er kommet for at lære og bringe noget med sig hjem.

Læs mere om Campus Bindslevs Plads

Entusiastiske samarbejdspartnere
Stengaarden

Den private vuggestue & børnehave Stengården Hestehaven

Vi ønsker fortsat at have et samarbejde med Stengården Hestehaven, selvom vi starter vores egen børnehave.  Th. Langs Skole ligger midt i byen til forskel fra Stengården Hestehaven, som ligger naturskønt. De har heste, hunde, kaniner, katte, høns og hængebugsvin, og der er rige udfoldelsesmuligheder.

Stengården Hestehaven har et klart værdigrundlag og nogle klare holdninger til børn, til deres læring og til deres dannelse, som lægger sig tæt op af vores.
Vi ønsker derfor samarbejdet, fordi vi på den måde kan skabe en sammenhæng for dit barn  fra baby til teenager. Der vil være en rød tråd i forhold til værdierne, og dit barn vil ikke opleve skiftet fra børnehave til skole som stort. Dit barn vil opleve trygge og overskuelige rammer, hvilket vi ved er utrolig vigtigt for børnenes videre uddannelse og livsduelighed.

Både Stengården Hestehaven og vi prioriterer en god normering, så der er god tid til omsorg og nærhed for det enkelte barn. Dette, mener vi, er afgørende for at give dit barn en tryg og lærerig hverdag, hvor børnenes udvikles med udgangspunkt i de små individer, som de nu engang er.

 

TH Langs Skole kat

I Stengården Hestehaven anvendes aktivt følgende hovedområder i lærings- og udviklingsprocessen:

 • Natur og Miljø; masser af udflugter med egen bus.
 • Dyr; pasning og samvær indgår i den daglige rytme.
 • Kost; en varieret og næringsrig kost med egen kok
 • Sprog;  en god normering med erfarne pædagoger.
 • Motorik; anvender den varierende natur omkring institutionen.

Konkrete eksempler på, hvordan vi bruger hinanden i hverdagen: 

 • Børnehavebørnene inviteres på skolen for at se teater i indskolingsklasserne.
 • Udflugter for skolebørn til Stengården Hestehaven, hvor der arbejdes med udgangspunkt i natur/teknik. Vi bruger og udnytter naturen.
 • Entreprenante læringsforløb, hvor skolebørnene giver børnehavebørnene forskellige oplevelser.
 • Stengården Hestehavens børn kommer på skolen for at lege og lære både på legepladsen og i gymnastiksalene.
 • Invitation til informationsmøde for kommende skolebørns forældre.

Hvis I vælger at indskrive jeres barn på Th. Langs, er I garanteret en plads hos Stengården Hestehaven, og omvendt hvis bare vi som skole får besked i god tid -gerne i året inden skolestart.

På hjemmesiden Stengaarden Hestehaven finder du en detaljeret beskrivelse af institutionen.

Ønsker I at besøge institutionen kan I aftale det med institutionens leder Karina Meyer på telefon: 8684 7772 eller 93956 407

Egmont Fonden

Vi er virkelig glade og stolte over, at vi i marts 2020 fik tilsagn om 400.000 kr. til et treårigt læseprojekt. Vi på skolen skyder selv 120.000 kr. i det spændende projekt, som er udviklet sammen med læsekonsulent og pædagogisk udviklingskonsulent -og mor på skolen, Kristina Grindsted.

Undersøgelser viser, at mange børn oplever en manglende tryghed i overgangen fra børnehave til skole. En utryghed, der kan have store konsekvenser for deres trivsel og læring ikke blot i skolelivet men hele livet igennem. Af den grund er vores primære målgruppe de nye skolestartere i 0.klasse og deres forældre og derefter de andre elever på skolen.

Det er et mål, at alle børn skal føle sig trygge. Når børn trives og føler sig trygge, deltager de i fællesskabet i klassen, og de kan samle sig om opgaverne i skolen. Når børn bliver usikre på sig selv, når tanken ”er jeg god nok?” opstår, skal vi være ekstra opmærksomme. Vi skal tage det alvorligt og guide dem igennem de svære situationer.

Litteraturen kan være en åbning ind i den svære samtale og dermed ind til barnet. Når de genkender sig selv i litteraturen, kan de lettere deltage i snakken, hvor de overfører deres egne oplevelser. Alle erfaringer har betydning, når de arbejder med litteratur. De mærker, at de betyder noget for fællesskabet, at de er værdsat.

Vores aktiviteter vil være målrettede børn, forældre og personale. Eksempelvis vil vi styrke børnenes formidlingskompetencer og troen på egne evner med tiltag som teater og det, vi kalder ”Vis, hvad du kan”, hvor børnene skal stille sig op foran resten af gruppen og fortælle om noget, de er stolte af. Derudover har vi planlagt følgende aktiviteter:

 • Læseklub for børnene
 • Kend din skole- aktiviteter
 • Sanglege
 • Bliv ven med din skole
 • Bliv ven med andre elever på skolen
 • Foredrag for forældrene
 • Efter og-videreuddannelse af personalet.

Endvidere vil læse-udviklingsprojektet omfatte et samarbejde med sundhedsplejersken, Silkeborg Bibliotekerne samt 2 af kommunens folkeskoler; Langsøskolen og Sølystskolen.

Artikel om projektet: Egmontfonden

Læsning