Det særlige ved Th. Langs

Flerlærer-ordning med god tid til eleverne

Vi prioriterer en høj lærernormering. Med flere lærere i klassen har vi mulighed for fleksibelt at lave holddannelser i klassen. Vi kan sætte eleverne sammen på forskellige måder, i forskellige holdstørrelser og ud fra forskellige behov. På den måde får vores elever mulighed for at fordybe sig, for at lære og for at blive klogere.

Fordi vi har god tid til den enkelte elev, skaber vi en differentieret undervisning og sikre, at alle elever bliver udfordret på deres niveau -både de fagligt stærke og dem, der har brug for støtte.

 

 

Trivsel – lejrskole på alle klassetrin

På Th. Langs lærer vores elever at tænke selvstændigt, og vi behandler hinanden med respekt. Hver enkelt elev er vigtig og har sine styrker at byde ind med. Vi prioriterer derfor aktiviteter, der dels styrker den enkelte men også styrker fællesskabet. Elever lærer nemlig mere, når de trives.

Vi har en lang række traditioner og aktiviteter på tværs af klasserne, som vi vægter højt. F.eks. tager vi hvert år på lejrskole, og i 8.klasse har vi udveksling med en klasse i et sydeuropæisk land. For tiden udveksler vi med to sprogskoler i Cesena i Italien

Vi har kun én klasse på hver årgang. Det giver fællesskabsfølelse og tryghed, at børnene ikke er delt på flere klasser. Når der er større muligheder for at finde én, man fungerer godt sammen med, øges børnenes muligheder for at danne relationer og forme venskaber.

 

TH Langs Skole - det særlige ved skolen
Fisk

Undervisning med høj faglighed

Undervisningen er sammensat af:

- basistimer, hvor eleverne lærer grundlæggende færdigheder i de enkelte fag
- bloktimer, hvor eleverne arbejder projektorienteret

Vi opmuntrer og motiverer vores elever til at være modige, nysgerrige og til at løse problemstillinger på en undersøgende og eksperimenterende måde, hvor de tør at fejle undervejs. Derfor arbejder vi allerede fra de små klasser med modeller for designtænkning og entreprenørskab.

Vi samarbejder med virksomheder samt andre kultur- og læringsinstitutioner om praktiske projektudfordringer, som eleverne skal være med til at løse. Det gør undervisningen nærværende og praksisorienteret.

Her har vi fordel at være by-skole, da virksomheder, kultur-og læringsinstitutioner er lige uden for vores dør. Vi har bl.a. et formaliseret samarbejde med biblioteket, med den Kreative Skole, med College360 samt med Th. Langs HF/VUC

I kan læse mere om vores samarbejdspartnere her

Oplevelses- og projektorienteret læring

På Th. Langs er der plads til forskellighed, medbestemmelse og kreativitet. Eleverne arbejder emneorienteret og med projekter lige fra børnehave til 10. klasse.

Her får eleverne erfaring med at samarbejde i grupper. De lærer kritisk at belyse problemstillinger fra flere sider og lærer at stille sig op foran andre og fremlægge deres arbejde.  På den måde giver vi dem personlig sikkerhed og et vigtigt fundament for deres dannelse, kommende ungdomsuddannelse og evne til at mestre livet.

Et eksempel på  projektarbejdet er, at eleverne hvert år opfører et teaterstykke, der bliver vist for både elever og forældre. Dramatikkens metode gør dem i stand til at forholde sig til problematikker på en mere objektiv måde. Samtidigt er et teaterprojekt med til at styrke fællesskabsfølelsen i en klasse. Forestillingerne tager som udgangspunkt afsæt i det sted, eleverne befinder sig. Med tiden får eleverne mere og mere indflydelse på processens elementer.

Faglighed
Madkundskab

Den praktisk-musiske fagrække er med fra 3.klasse.

Eleverne på Th. Langs møder fagene billedkunst, drama/musik, digital design og fabrikation, håndværk/design og madkundskab i cirka 8 uger hvert år fra 3.-6.klasse.

Fagene er i moduler mellem 130 og 195 minutters moduler, hvilket giver plads til fordybelse.

Holdstørrelserne er mindre, på omkring 16-18 elever, hvilket giver god mulighed for at vejlede og give feedback til den enkelte.

Vi fraviger fra folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk musiske fag, både i forhold til hvornår vores elever påbegynder fagene, hvordan vi har timerne og i forhold til hvilke fag, vi har. Derfor har vi for de pågældende fag udarbejdet en fagbeskrivelse, hvor fagets mål, opbygning og progression er beskrevet.  Beskrivelsen kan hentes herunder.

Valgfag 7.-9. klasse

I 7. klasse skal eleverne vælge mindst et valgfag. Eleverne tilbydes 120 timers valgfag svarende til det vejledende timetal for to valgfag. På Th. Langs Skole kan eleverne vælge mellem følgende valgfag: Håndværk/design, musik, madkundskab og billedkunst.

Vi udbyder de 3 fag, som de fleste elever vælger. Valgfaget afsluttes med prøve på 8. klassetrin.

I 9.klasse udbyder vi 3 valgfagsperioder. Den første er idræt, hvor eleverne forbereder motionsløbet for hele skolen. De 2 sidste perioder udbyder skolen fag efter elevernes ønsker og som udgangspunkt indenfor de praktisk-musiske fag.

I 9. klasse udbydes 3 valgfagsperioder – den første er idræt, hvor eleverne forbereder motionsløbet for hele skolen – de 2 sidste perioder udbyder skolen fag efter elevernes ønsker og som udgangspunkt indenfor de praktisk-musiske fag.

Motionsløb