Det særlige ved Th. Langs

Flerlærer-ordning med god tid til eleverne

Vi prioriterer en høj lærernormering. Med flere lærere i klassen har vi mulighed for fleksibelt at lave holddannelser i klassen. Vi kan således sætte eleverne sammen på forskellige måder, i forskellige holdstørrelser og ud fra forskellige behov.

På den måde får vores elever mulighed for at fordybe sig, for at lære og for at blive dygtigere. Vi skaber en differentieret undervisning og sikre, at alle elever bliver udfordret på deres niveau -både de fagligt stærke  og dem, der har brug for mere støtte,  netop fordi vi har god tid til den enkelte elev.

 

Trivsel – med lejrskole på alle klassetrin

På Th. Langs lærer vores elever at tænke selvstændigt, og vi behandler hinanden med respekt. Hver enkelt elev er vigtig og har sine styrker at byde ind med. Vi prioriterer derfor aktiviteter, der dels styrker den enkelte men også styrker fællesskabet. Hertil kommer, at elever lærer mere , når de trives.

Vi har en lang række traditioner og aktiviteter på tværs af klasserne, som vi vægter højt. F.eks. tager vi hvert år på lejrskole, og i 8.klasse har vi udveksling med en klasse i et sydeuropæisk land. For tiden udveksler vi med to sprogskoler i Cesena i Italien

Samtidig har vi kun én klasse på hver årgang. Det giver fællesskabsfølelse og tryghed, at børnene ikke er delt på flere klasser. Børnenes muligheder for at danne relationer og udvikle venskaber øges, når der er større mulighed for at finde én, man fungerer godt sammen med  og for at danne venskaber.

41608649 1811198879003506 5333427612930801664 N
Praksisorienteretundervisning1

Undervisning med høj faglighed

Undervisningen er sammensat af:

- basistimer, hvor eleverne lærer grundlæggende færdigheder i de enkelte fag
- bloktimer, hvor eleverne arbejder projektorienteret

Vi opmuntrer og motiverer vores elever til at være modige, nysgerrige og til at løse problemstillinger på en undersøgende og eksperimenterende måde, hvor de tør at fejle undervejs. Derfor arbejder vi allerede fra de små klasser med modeller for designtænkning og entreprenørskab.

Vi samarbejder med virksomheder samt andre kultur- og læringsinstitutioner om praktiske projektudfordringer, som eleverne skal være med til at løse. Det gør undervisningen nærværende og praksisorienteret.

Her har vi fordel at være by-skole, da virksomheder, kultur-og læringsinstitutioner er lige uden for vores dør. Vi har bl.a. et formaliseret samarbejde med biblioteket, med den Kreative Skole, med College360 samt med Th. Langs HF/VUC

Oplevelses- og projektorienteret læring

På Th. Langs er der plads til forskellighed, medbestemmelse og kreativitet. Eleverne arbejder emneorienteret og med projekter lige fra børnehave til 10. klasse.

Tilgangen giver eleverne erfaring med at samarbejde i grupper. Det lærer dem kritisk at belyse problemstillinger fra flere sider, og det lærer dem at stille sig op foran andre og fremlægge deres arbejde.  På den måde giver vi dem personlig sikkerhed og et vigtigt fundament for deres dannelse, kommende ungdomsuddannelse og evne til at mestre livet.

Et eksempel på  projektarbejdet er, at eleverne hvert år opfører et teaterstykke, der bliver vist for både elever og forældre. Dramatikkens metode sætter eleven i stand til at forholde sig til problematikker på en mere objektiv måde. Samtidigt er et teaterprojekt med til at styrke fællesskabsfølelsen i en klasse. Forestillingerne tager som udgangspunkt afsæt i det sted, eleverne befinder sig. Med tiden får eleverne mere og mere indflydelse på elementerne i processen.

Faglighed1
Madkundskab
Motionsløb (rettet)

Den praktisk-musiske fagrække er med fra 3.klasse.

Eleverne på Th. Langs møder fagene billedkunst, drama/musik, digital design og fabrikation, håndværk/design og madkundskab i cirka 8 uger hvert år fra 3.-6.klasse.

Fagene er i moduler mellem 130 og 195 minutters moduler, hvilket giver plads til fordybelse.

Holdstørrelserne er mindre, på omkring 16-18 elever, hvilket giver god mulighed for at vejlede og give feedback til den enkelte.

Valgfag 7.-9. klasse

I 7. klasse skal eleverne vælge mindst et valgfag. Eleverne tilbydes 120 timers valgfag svarende til det vejledende timetal for to valgfag. På Th. Langs Skole kan eleverne vælge mellem følgende valgfag: Håndværk/design, musik, madkundskab og billedkunst.

Vi udbyder de 3 fag, som de fleste elever vælger. Valgfaget afsluttes med prøve på 8. klassetrin.

I 9.klasse udbyder vi 3 valgfagsperioder. Den første er idræt, hvor eleverne forbereder motionsløbet for hele skolen. De 2 sidste perioder udbyder skolen fag efter elevernes ønsker og som udgangspunkt indenfor de praktisk-musiske fag.

I 9. klasse udbydes 3 valgfagsperioder – den første er idræt, hvor eleverne forbereder motionsløbet for hele skolen – de 2 sidste perioder udbyder skolen fag efter elevernes ønsker og som udgangspunkt indenfor de praktisk-musiske fag.