Skole-hjemsamarbejde

En god og tæt kontakt mellem skole og hjem er vigtig for børnenes udvikling. Når vi ved, hvad der sker derhjemme og I ved, hvad der sker på skolen, kan vi skabe et godt samarbejde.

Vi forventer, at I som forældre støtter op om jeres barn og fællesskabet i klassen og på skolen. Det er vigtigt, at I følger med på Forældreintra, og at I møder op til skolens arrangementer.

Livet på Th. Langs er en informationsfolder til forældre på Th. Langs Skole om regler og retningslinjer og praktiske forhold. I kan hente folderen her.

 

Julehygge
Lærerne

Skole-hjemsamtaler

Skole-hjemsamtaler sker på baggrund af de elevsamtaler, som lærerne afholder et par gange om året med eleverne. Her taler man om, hvordan det går i skolen både fagligt, socialt og i forhold til opførsel og arbejdsindsats.

0. - 4. klasse.

Der afholdes 2 skole-hjem-samtaler på hvert klassetrin.

Deltagere:

 • 0. – 3. klasse: Klasselærerne (dansk og matematik) og klassens pædagog.
 • 4. klasse: Klasselærerne (dansk og matematik)

5. - 10.klasse.

Der afholdes 1 skole-hjem-samtale om året. Derudover kan lærere eller forældre ønske en ekstra samtale, hvis der er behov.

Deltagere:

 • 5. & 6.klasse: Lærerne for dansk, matematik og engelsk
 • 7. klasse: Lærerne for dansk, matematik, engelsk og tysk
 • 8. & 9.klasse: Lærerne for dansk, matematik, engelsk, tysk og science
 • 10. klasse: Lærerne for dansk, matematik, engelsk og projekt.

Forældremøder

På Th. Langs afholder vi forældremøder 2 gange om året på alle klassetrin. På møderne fortæller lærerne om dagligdagen i klassen, den kommende tids undervisning og forældrerådet kan komme med nyt om kommende arrangementer.

Forældreråd

Alle klasser har et forældreråd, som skal have minimum 4 forældre -gerne flere. Deres overordnede opgave er at bidrage til det gode miljø i klassen.  ­Som udgangspunkt er man valgt for et år ad gangen, men man kan stille op til genvalg, så mange gange man har lyst.

Når der i klassen er valgt forældreråd, skal rådet give besked til kontoret, hvem der er valgt ind. Der er årligt et opfølgningsmøde mellem skolebestyrelsen og alle forældrerådene

Forældrerådene og deres arrangementer har stor betydning for børnenes skolegang. Fællesskabet i skoleklasser, hvor forældre laver arrangementer, er markant bedre end i klasser, hvor man ikke gør.

Forældrerådets opgaver kan dække over:

 • Ansvarlig for klassekasse
 • Arrangere 2-3 årlige klassearrangementer
 • Arrangere 1-2 årlige forældremøder i samarbejde med klasselærerne.
 • Sørge for forplejning til forældremøder
 • Kontakt til nye forældre (via intra, evt. oplysninger om næste arrangement, kontaktoplysninger mv.)
 • Organisere eventuelle legegrupper (evt. i samarbejde med klasselærerne)
 • Opstille spilleregler i klassen, fx for fødselsdage, ”feriegaver” mv.
 • Koordinere arbejdsdag og motivere klassens forældre til at komme
 • Nedsætte udvalg til blå mandag.
 • Nedsætte udvalg som koordinerer opsparing til udveksling.
 • Nedsætte udvalg som arrangerer fælles fest sidste skoledag.
 • Referat fra forældrerådsmøder sendes ud til klassen
Bål