Trivsel

Målet med vores Antimobbestrategi

Th. Langs Skole er og skal være et godt sted at være og lære. Tine, vores skoleleder siger ofte; "Her går vi gladere hjem, end da vi kom".

Vi arbejder for god trivsel i klasserne med vægt på anerkendelse og fællesskab, og vi insisterer på,  forskellighed er en styrke. Det er et fælles ansvar for elever, forældre og lærere, at der ikke finder mobning sted på skolen. For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle. Det gør vi løbende i den daglige undervisning og til tider ved særlig tiltag, hvis vi finder det nødvendigt.

Hvad er mobning?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, som mangler sammenhold eller har en lav tolerance; at man ikke kan se styrken i at være forskellig. Konsekvensen bliver, at et barn eller et voksen bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre –ikke onde børn.

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.

I kan downloade og læse vores antimobbestrategi nedenunder.

Download

Læs hele vores antimobbestrategi