Th. Langs Skoles ambassadørkorps for forældre

Baggrund

Vi har i skoleåret 2019-20 haft fokus på at skabe et fundament for en klar og synlig kommunikation af skolen. En proces, der har involveret repræsentanter fra ledelsen, medarbejderskaren, eleverne og forældrene.

Målet var at få en så solid viden om:

  • Hvilke udfordringer og muligheder vi som skole ser de kommende år.
  • Hvilke interessenter, der har indflydelse på skolen.
  • Hvordan skolen generelt opfattes i dag,
  • Hvordan vi gerne vil opfattes i fremtiden.

Arbejdet er mundet ud i en kernefortælling, en række kommunikationsbudskaber samt en anbefaling til prioritering af kommunikationsindsatser.

Formål

Som skole står vi med en stor gruppe forældre, som er stærke ambassadører for skolen. De forpasser aldrig chancen for at fortælle de gode historier om skolen, og i den historiefortælling markedsfører de faktisk skolen. Eksternt får potentielle forældre øje på os, men også internt spiller de en rolle i den evige udvikling af skolen. På den måde har de og deres fortællinger en enorm værdi.

Vi har derfor etableret et ambassadørkorps, som vi på forskellig måde vil bruge i vores kommunikationsarbejde  En gruppe forældre, som vi inviterer til særlige begivenheder og  som er særligt opdaterede på skolens værdier, indsatser og planer for fremtiden.

Dermed får vi udadtil en gruppe repræsentanter, som er med til at tegne os i det personlige møde med potentielle forældre. Vi kan ligeledes bruge dem i mere målrettede kommunikationsindsatser bl.a. ved infomationsmøder og på forskellige medier. Internt på skolen får vi nogle stærke kulturbærere, der kan være med til at præge kulturen i de enkelte klasser.

Trivsel

Deltagere

10-12 forældre til børn – gerne fra forskellige klassetrin

Skolens ledelse; skoleleder samt minimum 1 af afdelingslederne

Karina Uldal, forældre på skolen og medhjælper i forhold til kommunikation

Optagelse i ambassadørkorpset

Skolens ledelse har i et nyhedsbrev orienteret forældrekredsen. Interesserede forældre skal kontakte  vores skoleleder, Tine. Desuden vil skolens ledelse ”prikke” en række forældre med en opfordring til at deltage.

Vi vil gerne have forældre med i 2 år ad gangen for at have en vis kontinuitet.

 

Mødevirksomhed

3-5 møder på et skoleår.

Indhold

Orientering og dialog om hvad der foregår på skolen og hvilke tanker, vi har om skolens fremtid.