Indmeldelse og informationsmøder

Procedure for optagelse af elever

Vores klasser bliver som udgangspunkt fyldt op i løbet af indskolingen (0.-3. klasse).

Hvis en klasse er fyldt op, optager vi nye elever igen i forbindelse med eventuelle udmeldelser.

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse.

Når der bliver en ledig plads, tilbydes I en samtale med klassens klasselærere. Man tilbydes plads med udgangspunkt i eventuel søskendefordel og anciennitet.

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning, er I altid velkomne til at ringe til os. Ligeledes kan I til en hver tid ringe og aftale et møde og en rundvisning, hvis I gerne vil vide mere om Th Langs Skole.

Procedure for indmeldelse af elever til ny børnehaveklasse

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge. Dog har søskende fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os. Alle forældre indbydes til informationsmøde i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. Derudover er der mulighed for en individuel samtale. Der arrangeres 3-4 arrangementer henover foråret for den nye børnehaveklasse, hvor børn og forældre inviteres.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis barnet ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

Procedure for indmeldelse af elever til 10. klasse

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge, dog har elever fra vores egen 9. klasse fortrinsret. Der indbydes til informationsmøde for børn og forældre i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. I midten af juni holdes et kort informationsmøde for eleverne i klassen, hvor klasselærerne orienterer om det kommende skoleår, og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

Yderligere spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning,
er I altid velkomne til at ringe til skolens kontor på nummer 8682 2897

Indmeldelse

Skole

Elektronisk indmeldelsesblanket

SFO

Elektronisk indmeldelsesblanket

Klub Theo

Elektronisk indmeldelsesblanket