Indmeldelse og informationsmøder

Indmeldelse i Th. Langs Børnehave

Hvis du ønsker at indmelde dit barn i Th. Langs Skoles Børnehave , bedes du kontakte vores skoleleder Tine eller skolens kontor. Herefter tilbyder vi dig en samtale og en rundvisning.

Når du har lavet  den elektroniske indmeldelse, bliver dit barn skrevet på vores venteliste. Det koster 500 kr. at skrive sit barn op på vores venteliste.

Optagelse i Th. Langs Børnehave sker på baggrund af søskendefordel, alder og anciennitet.

Kommer dit barn fra et andet pasningstilbud, er det meget vigtigt, at du overholder udmeldelsesfristen derfra, inden I starter her hos os. I Silkeborg Kommune skal det ske med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden.

Du kan læse mere om indmeldelse og betaling her.

Det er vigtigt for os, at du kan stå inde for skolens værdigrundlag og vision, når du melder dit barn ind i Th. Langs Børnehave. Vi ønsker at lave den bedste start for dit barn, og det er  vigtigt, at vi har et så godt kendskab til dit barn som muligt, inden dit barn skal starte. Derfor skriver du under på, at du har fortalt os indgående om dit barn i de samtaler, vi har inden optag. Du giver med denne underskrift også samtykke til, at vi må kontakte dit barns afgående institutioner.

Piger følges i skole
tæt på

Foto: Katrine Noer

Indmeldelse i børnehaveklassen

Hvis dit barn skal gå i vores børnehaveklasse, skal du udfylde vores elektroniske indmeldelsesblanket. Det koster 500 kr. at skrive sit barn op på vores venteliste. Du har mulighed for at få en samtale og en rundvisning, inden dit barn starter. Ring til vores kontor på 8682 2897 for at aftale nærmere.

Det er vigtigt for os, at du kan stå inde for skolens værdigrundlag og vision, når du melder dit barn ind i Th. Langs Skole. Vi ønsker at lave den bedste start for dit barn. Det er derfor vigtigt, at vi har et så godt kendskab til dit barn som muligt, inden dit barn skal starte. Derfor skriver du under på, at du har fortalt os indgående om dit barn i de samtaler, vi har inden optag. Du giver med denne underskrift også samtykke til, at vi må kontakte dit barns afgående institutioner.

Vi optager elever efter indmeldelsesrækkefølge. Søskende har fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os. Takker man nej til en plads, har man stadig mulighed for at blive stående på venteliste -dog ikke med samme anciennitet.

Vi indbyder alle forældre til informationsmøde i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. Desuden er der mulighed for en individuel samtale. Derudover arrangerer vi 3-4 arrangementer henover foråret for den nye børnehaveklasse, hvor børn og forældre inviteres.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis barnet ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Hvis du har Hotmail - vær opmærksom på, at kvitteringen på indmeldelsen kan ryge i spamfilteret.

Indmeldelse i 1. - 9.klasse

Vores klasser bliver som udgangspunkt fyldt op i løbet af indskolingen (0.-3. klasse).

Hvis en klasse er fyldt op, optager vi nye elever igen i forbindelse med eventuelle udmeldelser.

Vi har en venteliste, som du kan få dit  barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse.

Når der bliver en ledig plads, tilbydes I en samtale med klassens klasselærere. Man tilbydes plads med udgangspunkt i eventuel søskendefordel og anciennitet. Takker man nej til en plads, har man stadig mulighed for at blive stående på venteliste -dog ikke med samme anciennitet.

Hvis du har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning, er I altid velkomne til at ringe til os. Ligeledes kan du til en hver tid ringe og aftale et møde og en rundvisning, hvis I gerne vil vide mere om Th Langs Skole.

Det er vigtigt for os, at du kan stå inde for skolens værdigrundlag og vision, når du melder dit barn ind i Th. Langs Skole. Vi ønsker at lave den bedste start for dit barn. Det er vigtigt, at vi har et så godt kendskab til dit barn som muligt, inden dit barn skal starte. Derfor skriver du under på, at du har fortalt os indgående om dit barn i de samtaler, vi har inden optag. Du giver med denne underskrift også samtykke til, at vi må kontakte dit barns afgående institutioner.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Hvis du har Hotmail - vær opmærksom på, at kvitteringen på indmeldelsen kan ryge i spamfilteret.

børn rutchebane

Indmeldelse af elever til 10. klasse

Ved indmeldelse på Th. Langs Skole betales et gebyr på 500 kr.

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge, dog har elever fra vores egen 9. klasse fortrinsret. Der indbydes til informationsmøde for børn og forældre i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. I midten af juni holdes et kort informationsmøde for eleverne i klassen, hvor klasselærerne orienterer om det kommende skoleår, og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden.

Skolepenge er pt 2800 pr. måned i 10. klasse i 11 måneder. Disse opkræves første gang i februar 2024 (for juni måned) og refunderes IKKE, hvis man ikke starter alligevel.

Forældrebetaling til New York 2025 er 1250 kr., som betales i månederne fra august til og med marts, hvor studieturen finder sted. Disse opkræves sammen med skolepengene.

Pengene til studieturen tilbagebetales, hvis man ikke skal med på turen, dog ikke hvis rejsen er bestilt. Rejsen bestilles gerne tidligt på skoleåret.

Man skal selv beregne penge til mad og lommepenge.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Yderligere spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning,
er I altid velkomne til at ringe til skolens kontor på nummer 8682 2897