Indmeldelse og informationsmøder

Indmeldelse i børnehaven Børneuniverset

Hvis du ønsker at indmelde dit barn i Th. Langs Skoles børnehave -Børneuniverset, bedes du kontakte vores skoleleder Tine eller skolens kontor. Herefter tilbyder vi dig en samtale og en rundvisning.

Når du har lavet  den elektroniske indmeldelse, bliver dit barn skrevet på vores venteliste. Derefter modtager du en bekræftelse og en faktura på 500 kr. i indmeldelsesgebyr. Når du har betalt fakturaen, er dit barn på ventelisten.

Optagelse i Børneuniverset sker på baggrund af søskendefordel, alder og anciennitet.

Kommer dit barn fra et andet pasningstilbud, er det meget vigtigt, at du overholder udmeldelsesfristen derfra, inden I starter her hos os. I Silkeborg Kommune skal det ske med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden.

Du kan læse mere om indmeldelse og betaling her.

Hvis du har Hotmail - vær opmærksom på, at kvitteringen på indmeldelsen kan ryge i spamfilteret.

Piger følges i skole
tæt på

Foto: Katrine Noer

Indmeldelse i børnehaveklassen

Hvis dit barn skal gå i vores børnehaveklasse, skal du udfylde vores elektroniske indmeldelsesblanket. Herefter vil du få en bekræftelse og en faktura på indmeldelsesgebyret på 500 kr. Når du har betalt, er dit barn på venteliste.
Du har mulighed for at få en samtale og en rundvisning, inden dit barn starter . Ring til vores kontor på 8682 2897 for at aftale nærmere.

Vi optager elever efter indmeldelsesrækkefølge. Søskende har fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os. Takker man nej til en plads, har man stadig mulighed for at blive stående på venteliste -dog ikke med samme anciennitet.

Vi indbyder alle forældre til informationsmøde i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. Desuden er der mulighed for en individuel samtale. Derudover arrangerer vi 3-4 arrangementer henover foråret for den nye børnehaveklasse, hvor børn og forældre inviteres.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis barnet ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Hvis du har Hotmail - vær opmærksom på, at kvitteringen på indmeldelsen kan ryge i spamfilteret.

Indmeldelse i 1. - 9.klasse

Vores klasser bliver som udgangspunkt fyldt op i løbet af indskolingen (0.-3. klasse).

Hvis en klasse er fyldt op, optager vi nye elever igen i forbindelse med eventuelle udmeldelser.

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse.

Når der bliver en ledig plads, tilbydes I en samtale med klassens klasselærere. Man tilbydes plads med udgangspunkt i eventuel søskendefordel og anciennitet. Takker man nej til en plads, har man stadig mulighed for at blive stående på venteliste -dog ikke med samme anciennitet.

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning, er I altid velkomne til at ringe til os. Ligeledes kan I til en hver tid ringe og aftale et møde og en rundvisning, hvis I gerne vil vide mere om Th Langs Skole.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Hvis du har Hotmail - vær opmærksom på, at kvitteringen på indmeldelsen kan ryge i spamfilteret.

børn rutchebane

Indmeldelse af elever til 10. klasse fra skoleåret 23/24

Tilmelding til 10.klasse skal ske via vores elektroniske indmeldelsesblanket. Herefter vil du modtage en bekræftelse og en faktura på indmeldelsesgebyret på 500 kr. Når gebyret er betalt, har dit barn reserveret en plads til 10.klasse.

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge, dog har elever fra vores egen 9. klasse fortrinsret. Der indbydes til informationsmøde for børn og forældre i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. I midten af juni holdes et kort informationsmøde for eleverne i klassen, hvor klasselærerne orienterer om det kommende skoleår, og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til 2 måneders skolepenge (2 x 2750 kr). I alt 5500 kr.

Til gengæld betales der ikke skolepenge i maj og juni. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

I september, oktober og november opkræves de tre afdrag til studieturen på hver 1500 kr. Pengene til studieturen tilbagebetales, hvis man ikke skal med på turen, dog ikke hvis rejsen er bestilt. Rejsen bestilles gerne tidligt på skoleåret.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Hvis du har Hotmail - vær opmærksom på, at kvitteringen på indmeldelsen kan ryge i spamfilteret.

Yderligere spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning,
er I altid velkomne til at ringe til skolens kontor på nummer 8682 2897