Indmeldelse og informationsmøder

Indmeldelse i Børneuniverset

Hvis du ønsker at indmelde dit barn i Th. Langs Skoles børnehave -Børneuniverset, bedes du kontakte vores skoleleder Tine, afdelingsleder Allan eller skolens kontor. Herefter tilbyder vi dig en samtale og en rundvisning.

Når du har lavet  den elektroniske indmeldelse, bliver dit barn skrevet på vores venteliste. Derefter modtager du en bekræftelse og en faktura på 500 kr. i indmeldelsesgebyr. Når du har betalt fakturaen, er dit barn på ventelisten.

Optagelse i Børneuniverset sker på baggrund af anciennitet på ventelisten.  Børn med søskende i Th. Langs Børnehave – Børneuniverset eller på Th. Langs Skole har fortrinsret. Vi optager børn under hensyntagen til aldersfordeling i børnehaven.

Kommer dit barn fra et andet pasningstilbud, er det meget vigtigt, at du overholder udmeldelsesfristen derfra, inden I starter her hos os. I Silkeborg Kommune skal det ske med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden.

Du kan læse mere om indmeldelse og betaling her.

Piger følges i skole
tæt på

Foto: Katrine Noer

Indmeldelse i børnehaveklassen

Hvis dit barn skal gå i vores børnehaveklasse, skal du udfylde vores elektroniske indmeldelsesblanket. Herefter vil du få en bekræftelse og en faktura på indmeldelsesgebyret på 500 kr. Når du har betalt, er dit barn på venteliste.
Du har mulighed for at få en samtale og en rundvisning, inden dit barn starter . Ring til vores kontor på 8682 2897 for at aftale nærmere.

Vi optager elever efter indmeldelsesrækkefølge. Søskende har fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os.

Vi indbyder alle forældre til informationsmøde i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. Desuden er der mulighed for en individuel samtale. Derudover arrangerer vi 3-4 arrangementer henover foråret for den nye børnehaveklasse, hvor børn og forældre inviteres.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis barnet ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Indmeldelse i 1. - 9.klasse

Vores klasser bliver som udgangspunkt fyldt op i løbet af indskolingen (0.-3. klasse).

Hvis en klasse er fyldt op, optager vi nye elever igen i forbindelse med eventuelle udmeldelser.

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse.

Når der bliver en ledig plads, tilbydes I en samtale med klassens klasselærere. Man tilbydes plads med udgangspunkt i eventuel søskendefordel og anciennitet.

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning, er I altid velkomne til at ringe til os. Ligeledes kan I til en hver tid ringe og aftale et møde og en rundvisning, hvis I gerne vil vide mere om Th Langs Skole.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

børn rutchebane

Indmeldelse af elever til 10. klasse

Tilmelding til 10.klasse skal ske via vores elektroniske indmeldelsesblanket. Herefter vil du modtage en bekræftelse og en faktura på indmeldelsesgebyret på 500 kr. Når gebyret er betalt, har dit barn reserveret en plads til 10.klasse.

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge, dog har elever fra vores egen 9. klasse fortrinsret. Der indbydes til informationsmøde for børn og forældre i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. I midten af juni holdes et kort informationsmøde for eleverne i klassen, hvor klasselærerne orienterer om det kommende skoleår, og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden.

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Yderligere spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning,
er I altid velkomne til at ringe til skolens kontor på nummer 8682 2897

Indmeldelse

Skole

Elektronisk indmeldelsesblanket

SFO

Elektronisk indmeldelsesblanket

Klub Theo

Elektronisk indmeldelsesblanket

Børneuniverset

Elektronisk indmeldelsesblanket