Skolepenge og betaling for SFO/Klub Theo

Gældende fra 1. januar 2021

0.-3. klasse* 1640 984 574
4.-5. klasse 1710 1026 599
6.-7. klasse 1810 1086 634
8.-9. klasse 1920 1152 672
10. klasse 2810 1686 984
SFO 0.-3. klasse 840 460 460
Klub Theo 890 490 490
SFO B-modul 450 450 450

*I skolepengene 0.-3. klasse er inkluderet morgen-SFO samt SFO fra 12-14 på tidlige skoledage

Gældende fra 1.januar 2022

0.-3. klasse* 1675 1089 670
4.-5. klasse 1745 1134 699
6.-7. klasse 1845 1199 738
8.-9. klasse 1960 1274 784
10. klasse 2870 1866 1148
SFO 0.-3. klasse 855 475 475
Klub Theo 910 510 510
SFO B-modul 460 460 460

*I skolepengene 0.-3. klasse er inkluderet morgen-SFO samt SFO fra 12-14 på tidlige skoledage

Skolepenge er anført i månedlige rater af 11 (juli måned er betalingsfri).

SFO grundmodul dækker:

Morgenmodul: kl. 06.30 – 08.10

Eftermiddagsmodul (0. kl. - 2. kl.) tirsdage og torsdage: kl. 12.10 – 14.00

SFO B-modul er to ugentlige faste dage i SFO/Klub Theo. Dagene vælges for en periode. Endvidere er det muligt at deltage i særarrangementer, som falder på andre dage end de valgte. B-modulet er en mulighed fra 3. klasse af.

 

Indmeldelsesgebyr: 500 kr. - hvis jeres barn har gået i Th. Langs Børnehave - Børneuniverset, refunderes indmeldelsesgebyret på skolen ved skolestart.

Indmeldelse er ikke gyldig, før gebyret er betalt.

Ventelistegebyr: kr. 100,00 årligt betales pr. 1. november, gældende for 1. klasse til 9. klasse.

Skolepenge indbetales via betalingsservice eller lignende ordninger til følgende

Kontonr: 8117-0000149440

Faktureringsgebyr kr. 65,00 pr. måned såfremt betalingsservice ikke er tilmeldt.

Rykkergebyr kr. 100,00

Betaling i forbindelse med lejrskoler

I skolepengebeløbet indgår, for alle klasser, betaling for lejrskoler.

Bemærk at der skal påregnes udgifter til mad i forbindelse med lejrskoler – kr. 75,00. pr. dag samt evt. entrebillet max. kr. 150,00. Dette gælder også udvekslingen i 8. eller 9. klasse.

Derudover opkræves der kr. 330,00 i september og marts i 6. – 8. klasse. Dette beløb spares op og går til elevernes udveksling i 8. – 9. klasse. Går man ud af 8. eller 9. klasse og derfor ikke deltager i udvekslingen, får man pengene tilbage, hvis flybilletterne ikke er købt.

Hvis man starter som ny elev i 9. klasse, og udvekslingen ligger i 9. klasse, finansierer forældrene ca. halvdelen af restbeløbet: 1.100 kr.

Børnehaveklasse

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

10. klasse

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

Computer fra 3. klasse

Det er obligatorisk at medbringe egen bærbar computer for eleverne fra 3. klasse.

Skolen forsyner hver elev fra 3. klasse med en Google-konto med Google-drev på over 50 Gb.

Hver elev får også 5 installationer af Microsoft Office365. (Programmerne kan installeres på de fleste systemer - dog ikke chromebooks, androidtablets og smartphones)

Se, hvordan du gør det her: God i gang - Office365