Skolepenge og betaling for SFO/Klub Theo

Gældende fra 1. januar 2024

0.-3. klasse* 1793 1345 897
4.-5. klasse 1869 1401 934
6.-7. klasse 1976 1482 988
8.-9. klasse 2099 1574 1050
10. klasse 2800 2104 1403
SFO 0.-3. klasse 915 524 524
Klub Theo 974 562 562
SFO B-modul 493 493 493

*I skolepengene 0.-3. klasse er inkluderet morgen-SFO samt SFO fra 12-14 på tidlige skoledage

Skolepenge er anført i månedlige rater af 11 (juli måned er betalingsfri).

SFO grundmodul dækker:

Morgenmodul: kl. 06.30 – 08.10

Eftermiddagsmodul (0. kl. - 2. kl.) tirsdage og torsdage: kl. 12.10 – 14.00

SFO B-modul er to ugentlige faste dage i SFO/Klub Theo. Dagene vælges for en periode. Endvidere er det muligt at deltage i særarrangementer, som falder på andre dage end de valgte. B-modulet er en mulighed fra 3. klasse af.

 

Indmeldelsesgebyr: 500 kr.

Indmeldelse er ikke gyldig, før gebyret er betalt.

Skolepenge indbetales via betalingsservice eller lignende ordninger til følgende

Kontonr: 8117-0000149440

Faktureringsgebyr kr. 65,00 pr. måned såfremt betalingsservice ikke er tilmeldt.

Rykkergebyr kr. 100,00

Betaling i forbindelse med lejrskoler

I skolepengebeløbet indgår, for alle klasser, betaling for lejrskoler.

Bemærk at der skal påregnes udgifter til mad i forbindelse med lejrskoler – 100 kr. pr. dag samt evt. billet til entré, forestilling eller andet billet 200 kr. Dette gælder også udvekslingen i 8. eller 9. klasse.

Derudover opkræves der 500 kr. i september og marts i 4. – 8. klasse. Dette beløb spares op og går til elevernes udveksling i 8. – 9. klasse. Går man ud af 8. eller 9. klasse og derfor ikke deltager i udvekslingen, får man pengene tilbage, hvis flybilletterne ikke er købt.

Ved indmeldelse i 7. eller 8. klasse opkræves forældrene                                      7. klasse: 2000 kr.                                                                                                                  8. klasse: 2500 kr.                                                                                                        Senest 3 måneder efter skolestart.

Børnehaveklasse

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august måneds skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

Computer fra 3. klasse

Det er obligatorisk at medbringe egen bærbar computer for eleverne fra 3. klasse.

Skolen forsyner hver elev fra 3. klasse med en Google-konto med Google-drev på over 50 Gb.

Hver elev får også 5 installationer af Microsoft Office365. (Programmerne kan installeres på de fleste systemer - dog ikke chromebooks, androidtablets og smartphones)

Se, hvordan du gør det her: Godt i gang - Office365

10. klasse fra skoleåret 23/24

Pr. 1.2. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til 2 måneders skolepenge (2 x 2800 kr). I alt 5600 kr.

Til gengæld betales der ikke skolepenge i maj og juni. Hvis eleven ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage.

I september, oktober og november opkræves de tre afdrag til studieturen på hver 1500 kr. Pengene til studieturen tilbagebetales, hvis man ikke skal med på turen, dog ikke hvis rejsen er bestilt. Rejsen bestilles gerne tidligt på skoleåret.

I forbindelse med studieturen opkræves et beløb til entréer mm. Derudover skal man selv beregne penge til mad og lommepenge.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Skoleåret 24/25

Ved indmeldelse på Th. Langs Skole betales et gebyr på 500 kr.

Skolepenge er pt 2800 pr. måned i 10. klasse i 11 måneder. Disse opkræves første gang i februar 2024 (for juni måned) og refunderes IKKE, hvis man ikke starter alligevel.

Forældrebetaling til New York 2025 er 1250 kr., som betales i månederne fra august til og med marts, hvor studieturen finder sted. Disse opkræves sammen med skolepengene.

Pengene til studieturen tilbagebetales, hvis man ikke skal med på turen, dog ikke hvis rejsen er bestilt. Rejsen bestilles gerne tidligt på skoleåret.

Man skal selv beregne penge til mad og lommepenge.

Ved udmeldelse inden d. 20. i måneden, trækkes der ikke skolepenge for den efterfølgende måned. Ved udmeldelse efter d. 20 skal der betales skolepenge for den efterfølgende måned.

Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, som bl.a. fordeler tilskud til friskoler og private grundskoler – herunder fripladstilskud.

Hvert år foretages en ny beregning af forældrenes tilskudsbehov. Fripladstilskuddet, der dækker for skoleåret 22/23 beregnes ud fra forældrenes personlige indkomst for 2021 (se evt. Fordelingssekretariatets fordelings nøgle her på siden).

For at komme i betragtning til fripladstilskud, skal man som forældre:

  • Opfylde kravene til indtægtsgrundlag jf. fordelingsnøglen
  • Ansøge om fripladstilskud for skoleåret 2022/2023 (der skal ansøges hvert år)

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022. De udfyldte skemaer skal underskrives og afleveres på skolens kontor eller mailes til les@thlang.dk

Når skolen har modtaget ansøgningsskemaet, bliver det indberettet til Fordelingssekretariatet.

Skolen får besked om, der er bevilliget tilskud i december måned. Derfor vil tilskuddet først bliver modregnet i skolepengene fra januar til juni 2023.