Indmeldelse og priser

Indmeldelse i Børneuniverset

Hvis I ønsker, at jeres barn skal gå i Th. Langs Skoles børnehave - Børneuniverset, bedes I kontakte vores skoleleder Tine Kristiansen på mail (tine@thlang.dk) eller telefon 2961 3343 for en rundvisning.

Efter I har lavet den elektroniske indmeldelse, får I en bekræftelse og en faktura på 500 kr. i indmeldelsesgebyr. Når I har betalt fakturaen, er jeres barn på vores venteliste. Hvis du har Hotmail -vær opmærksom på, at kvitteringen kan ryge i spamfilteret.

Optagelse i Børneuniverset sker på baggrund af søskendefordel, alder og anciennitet.

Kommer jeres barn fra et kommunalt pasningstilbud, skal I udmelde på borger.dk samt give besked i tidligere institution. , er det meget vigtigt, at I overholder udmeldelsesfristen derfra. I Silkeborg Kommune skal det ske med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden.

Ved udmeldelse fra privat institution skal I blot meddele det i tidligere institution.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er forudbetalt til den 1. i hver måned. Betalingen bliver opkrævet i 11 rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned.

Der er mulighed for at søge om hel eller delvis friplads, samt søskenderabat. Det udregnes af den bosiddende kommune og reguleres i henhold til kommunens regler.

Vær opmærksom på, at der ikke er søskendemoderation, hvis man har et barn i Børnehaven Børneuniverset og et barn på Th. Langs Skole eller i SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.

Priser
Pris inklusiv kost
Kr. 2.795
Pris inklusiv kost fra 01.01.24
Kr. 2.850
Vindue

Udmeldelse

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden. Efterfølgende modtages en kvittering pr. mail, der bekræfter udmeldelsen.

Sådan gør du

Klik på Udfyld blanket herunder, og du vil blive ført til vores elektroniske indmeldelsesblanket.

Indmeldelse til Børneuniverset

Elektronisk indmeldelsesblanket