Indmeldelse og priser

Indmeldelse i Børneuniverset

Hvis I ønsker, at jeres barn skal gå i Th. Langs Skoles børnehave - Børneuniverset, bedes I kontakte skoleleder, afdelingsleder eller skolens kontor, hvorefter I tilbydes en samtale og en rundvisning.

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse. Efter I har lavet den elektroniske indmeldelse, får I en bekræftelse og en faktura på 500 kr. i indmeldelsesgebyr. Når I har betalt fakturaen, er jeres barn på ventelisten.

Optagelse i Børneuniverset sker på baggrund af anciennitet på ventelisten, dog vil børn med søskende i Th. Langs Børnehave – Børneuniverset eller på Th. Langs Skole have fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordeling i børnehaven.

Kommer jeres barn fra et andet pasningstilbud, er det meget vigtigt, at I overholder udmeldelsesfristen derfra, inden I starter her hos os. I Silkeborg Kommune skal det ske med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er forudbetalt til den 1. i hver måned. Betalingen bliver opkrævet i 11 rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned.

Der er mulighed for at søge om hel eller delvis friplads, samt søskenderabat. Det udregnes af den bosiddende kommune og reguleres i henhold til kommunens regler.

Vær opmærksom på, at der ikke er søskendemoderation, hvis man har et barn i Børnehaven Børneuniverset og et barn på Th. Langs Skole eller i SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.

Priser
Pris inklusive kost
Kr. 2.595
Vindue

Udmeldelse

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden. Efterfølgende modtages en kvittering pr. mail, der bekræfter udmeldelsen.

Sådan gør du

Klik på Udfyld blanket herunder, og du vil blive ført til vores elektroniske indmeldelsesblanket.

Indmeldelse til Børneuniverset

Elektronisk indmeldelsesblanket