Det er os, I møder i Th. Langs Børnehave

96218 Carla Høck Thomsen 372

Carla Høck Thomsen

93075 Emil Munk 005

Emil Munk

93094 Gitte Ruhøj 360

Gitte Ruhøj

93078 Jan Trangbæk Gavnholt 216

Jan Trangbæk-Gavnholt

93077 Josephine Haurvig Hallstrøm 009

Josephine Haurvig Hallstrøm

93083 Suna Vittrup Sørensen 223

Suna Vittrup Sørensen

Intet billede

Victoria Toft Møller

93120 Torben Ejlskov Nielsen 075

Torben Ejlskov Nielsen

Leder af børnehaven

Normering

Nærhed, tryghed og fællesskab er vigtige elementer i børnehavens hverdag.

Vi garanterer en god normering, hvor der er god tid til det enkelte barn.  Vi sikrer den høje kvalitet ved at have ansat af et dygtigt pædagogisk personale med alsidige kompetencer. Endvidere gør vi brug af de lærerkræfter, der er på skolen inden for bl.a. sproglig opmærksomhed, musik, bevægelse og motorik.

Når vi siger en god normering, mener vi mange voksentimer pr. barn, svarende til 1 voksen til maksimum 6 børn. Grundet samarbejdet med skolens SFO, kan vi sætte en højere normering i de timer, hvor der er flest børn og brug for flest hænder.

SK10 Børnehaven