Et skoleår med projekter

Projekter hver uge

Hver uge er der sat 10 timer af på skemaet til projektarbejde. Desuden har vi afsat 2-3 hele uger som projekt-uger, hvor du har projekttimer i alle timerne.

Projekterne tager direkte udgangspunkt i Th. Langs Skoles værdigrundlag, hvor der bl.a. står:

Th. Langs Skoles menneskesyn er baseret på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Den enkelte elev skal støttes i at forstå sig selv som en del af en større helhed og dermed i både at opnå tro på egne muligheder og i at udvikle forståelse for andre kulturer, for medbestemmelse og medansvar og for rettigheder og pligter.

….eleverne udfordres kropsligt og æstetisk, således at fantasi, kreativitet og skabende virksomhed bliver vigtige elementer i elevernes læreprocesser.

Fra skoleelev til studerende

10. kl. på Th. Langs opleves for de fleste som en ny måde at gå i skole på. Her udvikler du dig fra at være skoleelev til at være studerende. Du lærer at bruge og udvikle din nysgerrighed og din faglige viden og se den i nye sammenhænge.

Når vi laver projekter, kobler vi faglig viden med praktiske og kreative kundskaber. Alle vores projekter tager udgangspunkt i virkelighedens små eller store - lokale eller globale - problemer eller udfordringer. Vi forsøger at finde løsningsforslag - og vi gør det altid i samarbejde med andre.

Projektarbejdsformen er i sit væsen altid tværfaglig og nysgerrigt undersøgende. Vi har aldrig en facitliste eller et rigtigt svar på projektet på forhånd. Tværtimod er det en stor værdi, at der skal være plads til at eksperimentere og lave fejl. Det er fejlene, vi lærer af og som gør os klogere. Derfor er modet til at turde lave fejl en styrke, vi gerne vil fremme.

I alle vores projekter skal vi samarbejde. Vi samarbejder både med hinanden i projektgrupperne og med udefrakommende samarbejdspartnere. Vi tror på at forskellighed er en styrke og at det er dem, der mener noget andet end dig, der gør dig klogere!

 

Projekt-eksamen

10. kl. på Th. Langs Skole afsluttes med en obligatorisk eksamen i projektarbejde. Eksamen bedømmes af en ekstern censor.

Eksempler på projekter

Reklamefilmprojekt

Igen i år har 10. klasses store reklamefilmsprojekt været en succes!
Når de unge mennesker skal arbejde med entreprenørskab, sætter de ikke mindre end 9 andre arbejdspladser i sving.
I år er der i tæt samarbejde med Ungekulturhuset, Silkeborgguiderne, Selvhjælp Silkeborg, Stop Madspild, Fru Prip, Familie- og Ungekontakten, Røde Kors Silkeborg, Courage Kor og Kommunens Klimahandlingsudvalg produceret reklamefilm.  Finalen var et besøg på vores skole af alle partnere til visning af samtlige film, frokost og vurdering.
Alle film fik fantastiske ord med på vejen, både i forhold til produktet - men lige så vigtigt - i forhold til samarbejdsprocessen og de unge menneskers måder at gå til opgaven på.