Det får du hos os

Th. Langs Skoles 10.klasse arbejder projektorienteret og kreativt

10. skoleår er noget særligt på Th. Langs. Når du går i 10.kl. hos os, går du i én storklasse med flerlærerordning. Undervisningen er et målrettet forløb mod afgangsprøven i kombination med arbejdet med de mange kreative og praktiske projekter.

Undervisningen er sammensat af tre hoveddele: FAG-timer, PROJEKT-timer og KURSUS-timer.

Fagtimer, hvor du lærer grundlæggende færdigheder i dansk, matematik, tysk og engelsk. Fagene afsluttes med eksamen.

Projekttimer, hvor du arbejder med tværfaglige og kreative projekter. Skoleåret afsluttet med en projekt-eksamen.

Kursustimer, hvor du dels bliver introduceret til forskellige værktøjer og kompetencer indenfor projektarbejdsformen - og dels får kurser i forskellige kreative og musiske arbejdsformer.

TH Langs Skole arbejde

Lektionerne

Lektionerne er på 60-75 minutter. Det giver ro til arbejdet.

TH Langs Skole gruppearbejde

Storklasser

10. kl. er én storklasse. Det giver dig optimale muligheder i valg af kammerater og samarbejdspartnere. Lærerteamet samarbejder om den enkelte klasse, og vi sikrer med flerlærerordningen et nuanceret og kvalificeret samarbejde omkring eleverne.

 

Studietur

Studietur

Studieturen i foråret til en storby er et af højdepunkterne i 10. klasse. Vi forbereder turen grundigt i vores projekter.

Hvad er ellers vigtigt?

Afgangsprøver
Th. Langs Skole er prøveforberedende. Det betyder, at du går til samme eksaminer som i Folkeskolen. Derudover skal du til eksamen i projektarbejde.

OSO – obligatorisk, selvvalgt opgave
Alle elever i 10. klasse skal lave en større projektopgave med udgangspunkt i deres uddannelsesplan. Vi sætter normalt et par uger af til arbejdet og fremlæggelserne

Brobygning
Alle elever i 10 kl. skal 1 uger i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser. 2 dage ét sted og 3 dage et andet.

Andre praktiske informationer:

• Skemaet ændrer sig flere gange i løbet af året afhængigt af aktiviteter.
• Projekttimerne træder i stedet for andre praktiske eller kreative tilbud.
• Som en del af opsparingen til lejrskolen deltager eleverne på skift i rengøringen af deres egne lokaler.