Indmeldelse og priser

Indmeldelse i Th. Langs Børnehave

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i Th. Langs Børnehave, bedes du kontakte vores skoleleder Tine Kristiansen på mail (tine@thlang.dk) eller telefon 2961 3343 for en rundvisning.

Når du har lavet  den elektroniske indmeldelse, bliver dit barn skrevet på vores venteliste. Det koster 500 kr. at skrive sit barn op på vores venteliste. Hvis du har Hotmail -vær opmærksom på, at kvitteringen kan ryge i spamfilteret. Det koster 500 kr. at skrive sit barn op i Th. Langs Børnehave.

Optagelse i børnehaven sker på baggrund af søskendefordel, alder og anciennitet.

Når du har lavet  den elektroniske indmeldelse, bliver dit barn skrevet på vores venteliste. Det koster 500 kr. at skrive sit barn op på vores venteliste.

Det er vigtigt for os, at du kan stå inde for skolens værdigrundlag og vision, når du melder dit barn ind i Th. Langs Børnehave. Vi ønsker at lave den bedste start for dit barn, og det er  vigtigt, at vi har et så godt kendskab til dit barn som muligt, inden dit barn skal starte. Derfor skriver du under på, at du har fortalt os indgående om dit barn i de samtaler, vi har inden optag. Du giver med denne underskrift også samtykke til, at vi må kontakte dit barns afgående institutioner.

Kommer jeres barn fra et kommunalt pasningstilbud, skal I udmelde på borger.dk samt give besked i tidligere institution. , er det meget vigtigt, at I overholder udmeldelsesfristen derfra. I Silkeborg Kommune skal det ske med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden.

Ved udmeldelse fra privat institution skal I blot meddele det i tidligere institution.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen er forudbetalt til den 1. i hver måned. Betalingen bliver opkrævet i 11 rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned.

Der er mulighed for at søge om hel eller delvis friplads, samt søskenderabat. Det udregnes af den bosiddende kommune og reguleres i henhold til kommunens regler.

Vær opmærksom på, at der ikke er søskendemoderation, hvis man har et barn i Th. Langs Børnehave og et barn på Th. Langs Skole eller i SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.

Priser
Pris inklusiv kost
Kr. 2.850
Vindue

Udmeldelse

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel pr. den 15. eller den sidste dag i måneden. Efterfølgende modtages en kvittering pr. mail, der bekræfter udmeldelsen.

Sådan gør du

Klik på Udfyld blanket herunder, og du vil blive ført til vores elektroniske indmeldelsesblanket.

Indmeldelse til Th. Langs Børnehave

Elektronisk indmeldelsesblanket