Science

I Science på Th Langs arbejder vi projektorienteret. Gennem arbejdet med faget skal du opnå en erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede.  Vi vil videreudvikle din ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknologi, så du får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Vi vil gerne:

  • Skabe en større nysgerrighed og undren over vores omverden.
  • Arbejde projektorienteret.
  • Inddrage naturfagets praktiske dimension i elevernes projekter, så I som elever lærer at tænke innovativt, kreativt og naturvidenskabeligt.
  • Arbejde mere i dybden inden for bestemte tematikker i Science, som I elever er med til at rammesætte.
  • Arbejde ud fra de naturvidenskabelige kompetencer.
  • Have fokus på, at du lærer at “stå frem” foran andre og præsenterer sit projekt.
  • Balancere mellem faglige spots og projektarbejde.
  • Give eleverne et større ejerskab for de emner, de arbejder med.

Vores arbejdsform betyder, at du ikke går op til en “normal” fp10 prøve i fysik/kemi, men i stedet går til en obligatorisk intern prøve. Karakteren fra denne prøve vil fremgå som et tillæg til dit prøvebevis og har ingen betydning for din videre optagelse på ungdomsuddannelserne.

Science2
Science3