Matematik

Matematik

I 10.klasse på Th. Langs er samarbejde et nøgleord. Det gælder også i matematikundervisningen, hvor læring så  godt som altid foregår i fællesskab med andre.

Du vil i løbet af skoleåret opleve at skulle arbejde sammen med dine kammerater i mange forskellige gruppekonstellationer, både i forbindelse med traditionel opgaveløsning såvel som under eksperimenterende arbejde. -Eksempelvis når vi sender Barbie ud for at lave det perfekte bungee jump, når vi vha. trigonometri finder højden på skorstenen ved fjernvarmeværket i Horstrupsgade , når  vi foretager statistiske undersøgelser, eller når vi arbejder med budgetlægning for dir fremtidige ungdomsliv.

For alle forløb gælder det, at du bliver udfordret på dit niveau. Vi har en forventning om, at du vil gøre dit bedste, så du bliver godt forberedt til din fremtidige ungdomsuddannelse. Din computer vil være et vigtigt arbejdsredskab i alle matematiktimerne. Vi bruger CAS-værktøjer (f.eks. WordMat og CalcMe), dynamiske geometriprogrammer og regneark som en central del af undervisningen.

Matematik10.