Dansk104

Dansk

Dansktimerne i 10. klasse på Th. Langs Skole er en ”overbygning” på meget af det, du allerede har lært:

I danskundervisningen kommer du ofte til at arbejde i mindre grupper. I samspil med andre vil du lære at bruge sproget både personligt og alsidigt. Du får styrket din bevidsthed om sproget og din analytiske evne til nutidens og andre perioders udtryksformer. 

Vi dykker ned i ældre & nye tekster, film, reklamer, lyrik, artikler, sange, kunst, drama mm: 

Vi skiller det ad, samler det igen, forstår, vurderer og diskuterer. Dansk er for os også et holdningsfag, hvor vi lærer at argumentere sagligt og lytte til andre.

I danskfaget arbejder vi også kreativt og skabende - og udfolder analyser og fortolkninger på andre måder end blot ved drøftelse, på skrift eller PowerPoint.

Selvfølgelig gør vi dig også helt klar til FP10 både mundtlig og skriftligt - endda med en ny skriftlig genre: “Modtagerrettet kommunikation” - som er direkte anvendelig for dig “ude i livet”!

Der er skriftlige afleveringer i løbet af året og terminsprøve i november.

10. Dansk1