Ventelister

Procedurer for vores ventelister:

Vores klasser bliver som udgangspunkt fyldt op i løbet af indskolingen (0.-3. klasse).
Hvis en klasse er fyldt op, optager vi nye elever igen i forbindelse med eventuelle udmeldelser.

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse.

Når der bliver en ledig plads, tilbydes I en samtale med klassens klasselærere. Man tilbydes plads med udgangspunkt i eventuel søskendefordel og anciennitet.

Hvis I har spørgsmål til vores procedurer eller ønsker yderligere uddybning, er I altid velkomne til at ringe til os. Ligeledes kan I til en hver tid ringe og aftale et møde og en rundvisning, hvis I gerne vil vide mere om Th Langs Skole.