Indmeldelse og informationmøder

INDMELDELSE AF ELEVER – sådan gør vi!

Procedure for optagelse af elever 
Hvis I ønsker, at jeres barn skal gå på skolen, bedes I kontakte skoleleder eller skolens kontor, hvorefter I tilbydes en samtale og en rundvisning. 

Vores klasser bliver som udgangspunkt fyldt op i løbet af indskolingen (0.-3. klasse). Hvis en klasse er fyldt op, optager vi nye elever igen i forbindelse med eventuelle udmeldelser. 

Vi har en venteliste, som I kan få jeres barn skrevet op på. Dette sker i forbindelse med, at I laver en indmeldelse. Efter I har lavet den elektroniske indmeldelse, får I en bekræftelse og en faktura. Når I har betalt fakturaen, er jeres barn på ventelisten.

Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge, dog har søskende fortrinsret. 

Hvis vi kan tilbyde jeres barn en plads, inviteres I og jeres barn til en samtale med klasselærerne. I bliver bedt om at medbringe barnets elevplan, hvis en sådan findes. Efter samtalen vurderes det om skolens tilbud, er det rigtige for barnet.

Procedure for indmeldelse af elever til ny børnehaveklasse
Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge. Dog har søskende fortrinsret ligesom børn fra Stengården Hestehaven, hvis de er meldt ind hos os. Alle forældre indbydes til informationsmøde i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. Derudover er der mulighed for en individuel samtale. Der arrangeres 3-4 arrangementer henover foråret for den nye børnehaveklasse, hvor børn og forældre inviteres.

Pr. 1.12. indbetales et optagelsesgebyr, som svarer til august skolepenge. Til gengæld betales der ikke skolepenge i august. Hvis barnet ikke starter ved skoleårets start i august, betales indmeldelses- og optagelsesgebyr ikke tilbage. 

Procedure for indmeldelse af elever til 10. klasse
Elever optages efter indmeldelsesrækkefølge, dog har elever fra vores egen 9. klasse samt søskendebørn fortrinsret. Der indbydes til informationsmøde for børn og forældre i det skoleår, der er forud for barnets skolestart. I midten af juni holdes et kort informationsmøde for eleverne i klassen, hvor klasselærerne orienterer om det kommende skoleår, og eleverne får lejlighed til at hilse på hinanden.  

Pr. 1.2. opkræves 2570 kr. Derefter betales 11 månedlige rater skolepenge. Hvis eleven ikke starter på skolen, tilbagebetales pengene, som er indbetalt den 1.2, ikke.

Yderligere spørgsmål
Hvis I har spørgsmål til vores proceduerer eller ønsker yderligere uddybning, er I altid velkomne til at ringe til skolens kontor.

 

Indmeldelse

Elektronisk indmeldelsesblanket Skole – udfyld og send

Elektronisk indmeldelsesblanket SFO – udfyld og send

Elektronisk indmeldelsesblanket Klub Theo – udfyld og send