Hvorfor vælge Th. Langs Skole?

Arven fra Theodora

Th. Langs Skole har tradition for at være nytænkende.
Skolen er grundlagt i 1882 af Theodora Lang, der var optaget af at "finde en form, der kan modvirke huskeri og lægge vægt på dygtighed."
Vi er stadig optagede af at finde de bedste læreprocesser, og derfor udfordrer vi vanetænkning og bruger nye undervisningsmetoder.

Oplevelses- og projektorienteret læring

Vi mener, man lærer mere og bedre ved at arbejde projektorienteret  og med forskellige læreprocesser.
Derfor lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser og bruger kreative, musiske og kropslige aktiviteter som en naturlig del af undervisningen.

Th. Langs Skole har et stort udbud af praktiske og musiske fag, som fx. billedkunst, musik/drama, foto/medie, materiel design, kost/bevægelse og idræt.

Storklasser og to-lærerordning

Eleverne er samlet i storklasser, hvor børnene trives med en stor vennegruppe, og hvor to lærere arbejder sammen i timerne, så der er god tid til dit barn.

 Praktiske forpligtelser

Vi tror på, at forpligtelser er en vigtig del af at blive et selvstændigt og socialt menneske.
Elever i 5., 6. og 7. klasse arbejder på skift en uge ad gangen i skolens kantine. I den uge er dit barn fritaget fra den øvrige undervisning, og er i stedet med i indkøb, madlavning og regnskaber.
7.-10. klasse gør rent i deres klasselokale, hvilket både giver ansvarlighed og er med til at finansiere klassens lejrskoler.

Forældre er en del af skolen

Vi mener, at en tæt kontakt mellem skole og hjem er vigtig for børnenes udvikling.
Derfor forventer vi, at du som forælder deltager i skolens arrangementer og følger med på forældreintra.

Basistimer og bloktimer

Undervisningen er sammensat af:
- basistimer, hvor dit barn lærer grundlæggende færdigheder i de enkelte fag, og
- bloktimer, hvor dit barn arbejder tværfagligt og projektorienteret.

Vi tror på, at vekselvirkningen mellem udvikling af basisværktøjer og projektarbejde giver dit barn mulighed for at se helheder, arbejde selvstændigt og bruge færdighedernei praksis.

Mange timer hver dag

Vi har mange timer i hvert fag og vores lektioner er på 60-75 minutter, så børnene får ro til fordybelse. Fra 3. til 10. klasse har eleverne to ugentlige studietimer til faglig fordybelse og lektiehjælp.

Lejrskole på alle klassetrin

Lejrskole er en vigtig faglig og social aktivitet, derfor er vores klasser  afsted hvert år.
Rejserne giver dit barn indsigt, viden og forståelse -både for sig selv i nye sammenhænge og for andre kulturer.
I 8. eller 9. klasse kommer eleverne på udveksling med vægt på interkulturel forståelse og sprog.

SFO-/Klub integreret i skolen

På Th. Langs Skole arbejder skoledelen og SFO-/Klubdelen tæt sammen, og aktiviteterne integreres en stor del af dagen.
0.-2. klasse og SFO er samlet i Det Lille Hus, hvilket giver trygge overskuelige rammer for dit barn.
3.-6. klasse har sin egen klub ved hovedbygningen.

Det er billigere end du tror

Th. Langs Skole er en privatskole, og vi opkræver skolepenge, som også inkluderer SFO, 11 måneder om året. Du kan se de aktuelle satser på HER.
Vi giver søskenderabat på både skolepenge og SFO-/Klub.

Video