Vi søger 2 pædagoger til børnehave og SFO

Sæt afgørende fodaftryk, når du som en af vores pædagoger er med til at udfordre nutidens normer på at drive børnehave/SFO

Vi har brug for følgende:

  • En fast stilling som pædagog på 37 timer til vores børnehave Børneuniverset
  • En fast stilling som pædagog på 37 timer i en kombinations-stilling på ca. 70% i Børneuniverset og ca. 30% i Klub Theo (SFO for børn i 2.-5. klasse)

Vi har en velfungerende hverdag, hvor Børneuniverset og Klub Theo er et godt sted at lære og være. Th. Langs Skole er en traditionsrig og nytænkende arbejdsplads. Så sent som i august begyndte fx 176 elever 7.-10. klasse at møde ind 50 minutter senere, fordi vi tror på, at det er det rigtige for deres trivsel og læring.

På Th. Langs Skole og i Børneuniverset oplever vi glade elever og medarbejdere, og vi mener, at trivsel er en forudsætning for læring. Vores mål er at hjælpe børnene til at blive selvstændige, ansvarlige og fagligt stærke mennesker, og vi ruster dem til at have et solidt fundament, så de efterfølgende også kan begå sig på en af ungdomsuddannelserne.

Vi søger to pædagoger, som brænder for at gøre en forskel for børnene. Du bliver en del af børnenes hverdag i henholdsvis Børneuniverset og Børneuniverset/Klub Theo.

Både i Børneuniverset og i Klub Theo prøver vi at skabe en rød tråd for børnene, i forhold til hvordan det er at gå på Th. Langs. Vi har fx tiltag i gang for at optimere overgangen fra børnehave til skole/SFO, så overgangen bliver mere glidende for børnene.

Børnehaven

Børneuniverset er en børnehave med 49 børn. Vi forventer at være fuldt normerede i løbet af 2023, hvilket er 55 børn. Der vil fremover være ansat fem pædagoger, én pædagogisk assistent og to pædagogmedhjælpere ud over en afdelingsleder.

I Børneuniverset er vi funktionsopdelte, og du vil som pædagog få medansvaret for én af tre børnegrupper. Børnegrupperne er aldersopdelte. Vi lægger stor vægt på at skabe en hverdag, hvor børnene er trygge, glade, har tillid til de voksne og hinanden, og hvor vi samtidig tilbyder en bred vifte af pædagogiske aktiviteter, som udfordrer børnene socialt, motorisk og kognitivt. Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner i ugentlige aktiviteter.

Vi bestræber os på at sikre en god normering. Vi adskiller os fra flere andre daginstitutioner ved bl.a. at sørge for at have vikarer i huset, hvis der er fravær blandt personalet. Det er vi stolte af.

Klub Theo

Klub Theo er et SFO-tilbud til børn fra 2.-5. klasse. Der er p.t. 82 børn tilmeldt og ca. 5-7 medarbejdere dagligt på arbejde.

I klubben er der ugentlige voksenstyrede aktiviteter af forskellig art, som giver børnene mulighed for at udvikle sig socialt og motorisk, og som hjælper dem til at skabe og bibeholde gode relationer til de kammerater, som børnene går i skole med. Desuden har vi stor fokus på den frie leg, hvor børnene bruger deres fantasi, fordyber sig og øver sig i at indgå i fællesskaber.

Ansættelse sker efter de overenskomstmæssige regler, som er aftalt mellem BUPL og Danmarks Private Skoler.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan du læse på www.thlang.dk

Hvis du ønsker at søge en af disse spændende stillinger, forventer vi, at du besøger os. Der vil være mulighed for at komme på fælles rundvisning på følgende dage:

  • Mandag d. 13. marts kl. 15-16.30
  • Tirsdag d. 14. marts kl. 16.30-18

Tilmeld dig rundvisning på skolens kontor på tlf. 8682 2897.

Ansøgningsfrist er fredag d. 31. marts.

Ansættelsessamtaler er mandag d. 17. april kl. 15-20.

Pædagogstillingen til børnehaven og Klub Theo er til besættelse pr. 01.06.2023 og pædagogstillingen til børnehaven fra pr. 01.08.2023.

Din ansøgning bedes du maile til tk@thlang.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.