Vi søger 1 lærer til en fast stilling pr. 1.8.2022

Vi søger 1 lærer til en fast stilling pr.1.8.2022

Vi har som udgangspunkt brug for at få dækket følgende:

  • Klasselærerrollen i 9. klasse med matematik, science (fysik/kemi, gerne biologi eller geografi) og idræt
  • matematik og fysik/kemi samt projekttimer
  • Derudover har vi en stærk praktisk-musisk profil, og her har du også mulighed for at bringe dine kompetencer i spil blandt andet i digital fabrikation og design, idræt, musik, håndværk/design og madkundskab.

På Th. Langs Skole oplever vi glade elever og medarbejdere, og vi mener, at trivsel er en forudsætning for læring. Th. Langs Skole er et godt sted at lære og være. Vores mål er at hjælpe eleverne til at blive selvstændige, ansvarlige og fagligt stærke mennesker, og vi ruster dem til at have et solidt fundament, så de efterfølgende også kan begå sig på en af ungdomsuddannelserne.

Th. Langs Skole er en traditionsrig skole, som også tør være udviklingsorienteret og tænke nyt.

Vi har:

  • God tid til den enkelte elev, så eleverne oplever tryghed og trivsel
  • Storklasseprincip med fler-lærerordning, hvor vi har mulighed for at styrke fællesskabet men også at differentiere elevernes læring, så de bliver så dygtige, som de kan
  • Høj faglighed i et kreativt miljø. Vi lægger vægt på, at eleverne får oplevelser og bruger kreative, musiske og kropslige aktiviteter som en naturlig del af undervisningen
  • Oplevelses- og projektorienteret læring. Vi mener, at elevernes læring udvikles og bliver bedre ved at arbejde projektorienteret og med forskellige læreprocesser
  • Lejrskole på alle klassetrin, udveksling til Italien i 8. klasse og studietur i 10. klasse. I skoleåret 22-23 skal 9. klasse også på udveksling. At skabe udsyn og at udforske andre kulturer giver indblik, og den enkelte elev kommer til at forstå og opleve sig selv som en del af en større helhed

Ansættelse sker efter de overenskomstmæssige regler, som er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler. Dertil kommer lokallønstillæg.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan du læse på www.thlang.dk

Hvis du ønsker at søge denne spændende stilling, forventer vi, at du besøger os.
Vi holder 2 informationsmøder:
Mandag d.23.5. kl.16.00
Tirsdag d.24.5. kl.16.00
Du kan ringe til skolens kontor for at tilmelde dig et af tidspunkterne: Tlf. 86 8228 97.

Ansøgningsfrist er senest fredag d.3.6. kl.12.00. Vi forventer, at der er samtaler tirsdag d.14.6.

Din ansøgning mailer du til tk@thlang.dk, Vi glæder os til at høre fra dig.