Besked om særligt COVID-19 fripladstilskud

Kære forældre på Th. Langs Skole

Vi ved, at nogle af jer er økonomisk ramt af den situation, vi står i. Til jer vil jeg sige, at I skal kontakte mig. Så vil jeg se, om vi har mulighed for at hjælpe.

I foråret kom der en hjælpepakke, som nogle af jer benytter – men vi har også på skolen mulighed for at yde hjælp, hvis ikke I lige falder inden for hjælpepakken.

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til jer, som har oplevet en væsentlig forringelse af jeres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

  • elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af jeres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  • elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed, eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af jeres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Der kan også søges om hjælp til SFO betaling fra 0-3 klasse.

Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres ved henvendelse til Heidi på skolens kontor.

Bedste hilsner

Tine