Pædagogisk ståsted

”Vi udvikler en karakter og bliver til nogen, og vi er alle meget forskellige. Nogle børn vil selv, andre vil helst, at andre gør det for dem. Nogle lærer af fejltagelser, mens andre smider tingene fra sig ved det mindste fejltrin. Nogle tåler vurdering, men andre bliver vrede ved den mindste kritik. Barnet skal for at blive til nogen lære sig selv at kende, og det er en udviklingsproces.”

Vi har i udviklingen af Børneuniversets pædagogiske grundlag været meget optagede af Kjeld Fredens bog ”Læring med kroppen forrest” - og hans tanker om kunstens otte gode vaner. Det naturligvis set i lyset af det værdisæt, som Th. Langs Skole bygger på.

Kunstens otte gode vaner

 • 1

  Udvikle et kunstværk

  Man skal lære at håndtere forskellige værktøjer og instrumenter, lære at passe på materialer og vedligeholde håndværket.

 • 2

  Engagement og vedholdenhed

  Man skal lære at tage fat på relevante emner og problemstillinger. Musikken kræver fx kendskab til musikkens elementer, ligesom kendskab til materialer spiller en rolle i tegning og formning. Fokus skal skærpes og vedligeholdes. Her kommer nysgerrigheden ind i billedet.

 • 3

  Forestillingsevne

  Fantasien skal genopfindes, og den skal udvikles og ud i kroppen, så man lærer at foregribe handlinger.

 • 4

  Udtrykke sig

  Man skal lære at skabe et værk, der udtrykker en idé, en følelse eller en personlig mening

 • 5

  Observation

  Evnen til at observere kan og skal læres. Man skal lære at se det, man ellers let overser. Da evnen til at se er begrænset af vores forventninger, skal man lære at se ud over det, man forventer, og det lokker forestillingsevnen frem.

 • 6

  Refleksion

  Man skal lære at vurdere egne og andres præstationer i forhold til standarder for kvalitet på området og lære at samarbejde om et projekt.

 • 7

  Overskride grænser og undersøge

  Man skal lære at komme ud af sin komfortzone og kunne lege med tingene uden en forudfattet mening og gribe inspirationen, når den dukker frem. Man skal lære af fejltagelser og være åben for at gribe alternative strategier.

 • 8

  Forstå en kunstverden

  Man skal lære om kunstemnets historie og traditioner og at arbejde som en kunstner.

Med ovenstående i mente

 • 1

  Legen

  ”Børn leger ikke for at lære, men for legens egen skyld!” Leg er et grundlæggende og væsentligt element i et barns liv.

  I Børneuniverset er der rig mulighed for leg. Legen kan udfolde sig på mange måder. Den frie leg skal der altid være plads til. I den udvikler børnene fantasi, tænkning og en forståelse for de sociale spilleregler. Og så er det sjovt – og morskab skal fylde i et børneliv. Vi bruger også legen i det bevidste arbejde med børnenes trivsel og til at skabe en forståelse for egen og andres måder at handle på. Vi bruger legen til at håndtere forskelligheder og uenigheder. Gennem legen skabes de historier, som er med til at skabe det gode børnefællesskab.

 • 2

  Sproglig opmærksomhed

  Udviklingen af et godt talesprog er en fundamental forudsætning for kommunikation med andre mennesker og for den intellektuelle udvikling generelt. Børnene lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker og behov. I Børneuniverset sker det gennem mange daglige aktiviteter så som fx dialogisk oplæsning, billedsamtaler, rim og remser, sange og undrespørgsmål.

  Vi følger de retningslinjer, som Silkeborg Kommune har udstykket i forhold til barnets sproglige udvikling. 

TH Langs Skole børn
Udklædning
 • 3

  Undren

  Det er helt naturligt for børn at undre sig – og det er vigtigt, at give dem den nødvendige tid til det. Det gør vi i Børneuniverset – og vi griber fat i det, de undrer sig over og snakker med dem om det. Børns undren skaber grobund for deres forståelse af, hvordan verden hænger sammen og fungerer. Undren kan ikke struktureres, men det kan det bevidste arbejde med det gennem dialog og tid til fordybelse.

 • 4

  Drama og teater

  Dramaøvelser og teaterlege er en naturlig del af Børneuniversets hverdag – og bruges fx i arbejdet med børnenes trivsel. At gå i rolle som en anden eller som deltager i en fiktiv situation kan skabe refleksion hos barnet og dermed fremmes en øget bevidsthed om egne og andres bevægemønstre. De ældste børnehavebørn følger skolens tradition med en årlig teaterforestilling, som de viser for de yngre børn og 0. klasse. I sådan en proces er der fokus på at turde stille sig op foran andre og formidle noget – og dermed styrke det enkelte barns tro på sig selv. Børneuniversets børn vil hvert år se indskolingens forestillinger, lade sig inspirere og få en kulturel oplevelse.

 • 5

  Fortællingen

  I Børneuniverset ønsker vi at skabe de bedst tænkelige forudsætninger for barnets skoleliv. Fortællinger, eventyr, poesi og dialogisk oplæsning er med til at underbygge motivationen og er samtidig med til at udvikle barnets evne til fordybelse. I Børneuniverset præsenteres børnene for litteraturens fantasifulde verden på daglige samlinger.

  Th. Langs Skole og Børneuniverset er i samarbejde med en læsekonsulent og Egmontfonden med i et treårigt projekt, hvor litteraturen gennem dialogisk oplæsning skaber mulighed for at snakke om livets store og små oplevelser, samt have et øget fokus på den fremadrettede læseindlæring. I kan læse mere om projektet på dette link.

 • 6

  Sang, musik og dans

  Musikken fremmer barnets udvikling, arbejdshukommelse, dannelse og trivsel, men vigtigst af alt, så skaber sang og musik glæde og fællesskab. Børnene stimuleres, sanserne udvikles – og koncentrationsevnen styrkes. Gennem sangen og musikken lærer man, hvordan man kommunikerer med hinanden, og så er musik tæt forbundet til følelsesregistret. Sang- og rytmelege, musik og sang er en naturlig del af en glad hverdag i Børneuniverset.

Malerier af æbler
0. klasse projekt
 • 7

  Tal (matematik)

 • 7

  Udedage hver uge

  Vi er omgivet af skove og søer, så det er en selvfølgelighed for Børneuniverset at gøre brug af de skønne og oplevelsesrige naturfaciliteter. Her er der mulighed for kreative og fysiske udfoldelser samt naturligvis den frie leg. De nære relationer børnene imellem kommer automatisk i fokus, og det smitter af på det store fællesskab.

  Alle børn har som minimum en udedag om ugen året rundt. Omfanget og indholdet tilpasses årstidernes muligheder og børnenes udvikling.

  Vi gør brug af Odden, Nordskoven og skoven ved Silkeborg Bad.

  Børneuniverset har et tæt samarbejde med den private børnehave Stengården-Hestehaven. Omgivelserne er meget forskellige – og begge institutioner har derfor stort udbytte af samarbejdet. For Børneuniverset betyder det dage-på-landet med en bred skare af husdyr, andre omgivelser i trygge rammer og ikke mindst masser af frisk luft.

Haj
 • 7

  Kunst

  Børn kan lave magi med tusser, farveblyanter, maling og papir. Nogle gange laver de bare krusseduller. Andre gange skaber de bemærkelsesværdige kunstværker. Deres udtryk underbygger ofte fantastiske historier, som er et resultat af deres fantasi. Børn har brug for muligheder for selv at skabe kunst, hvad enten det er tegning, maling, lerskulptur eller andet – og i modsætning til mange voksne, så er børn ikke bekymrede for, hvad andre synes.

  I Børneuniverset har vi fokus på at styrke kreativiteten, fantasien og skaberglæden – og på værdien af at kunne udtrykke tanker og følelser med andet end ord.

 • 7

  Opfinderværksted, Makerspace

  At være innovativ er på listen over fremtidens afgørende kompetencer fx gennem arbejdet med designcirklen. Børns umiddelbarhed og fantasi er spirende innovation. I Børneuniversets opfinderværksted, Makerspace kan fantasien få lov til at spire i arbejdet med opfindelser, konstruktioner og sjove idéer – og ikke mindst i dialogen om processerne, mens de står på.

 • 7

  Motorik og bevægelse

  Det er vigtigt, at børn i 3-6 års-alderen har en fysisk aktiv hverdag. Krop og tænkning er to sider samme sag: Kroppen fremmer tænkeevnen, og tænkeevnen skærper kroppens handlinger. Det sker igennem planlagte aktiviteter fx børnemassage og yoga - og ikke mindst spontane aktiviteter og leg. Børneuniverset er indrettet med gode faciliteter til såvel den fin- og den grovmotoriske træning med den nye multisal, indendørs rutsjebane, aktivt trapperum og ikke mindst en sjov og udfordrende legeplads.

 • 7

  Lær fra mig

  Alle børn har noget, som de er gode til – og som de er stolte af at kunne mestre. Det er vores opgave at møde dem, hvor de er. Børnene øver modet til at stille sig op foran andre og dele det, de har på hjertet. Det styrker det enkelte barns selvtillid – og de andre børn får øjnene op for den, som er på. Det kan være barnet, der er skarp til fodbold og derfor vil lære de andre at drible.  

TH Langs Skole

Den pædagogiske læreplan

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab