Åbningstider

Børneuniversets åbningstider:

Mandag: 6.30 – 17.00

Tirsdag: 6.30 – 17.00

Onsdag: 6.30 – 17.00

Torsdag: 6.30 – 17.00

Fredag: 6.30 – 16.30

Børneuniverset har fælles morgenåbning og eftermiddagslukning med SFO/Klub. Der vil som udgangspunkt altid være kendt personale fra børnehaven.

Morgenåbning er i stueetagen i køkkenet og i det kreative værksted, hvor der vil forskellige aktiviteter. Multisalen vil være åben fra kl 7.30. Efter kl. 8.00 foregår aflevering i Børneuniverset egne lokaler.

Klokken 16.00 lukkes børnehavestuerne ned – vi slutter dagen af sammen med SFO- og Klubbørn i køkkenet.

 

TH Langs Skole hygge

Ferie og lukke-dage for Børneuniverset

Børn

Kristi Himmelfartsferie

Lukket torsdag den 13. maj og fredag 14. maj.

Sommerferie – uge 28 og 29

Lukket i uge 28 og 29.

Endvidere vil der i uge 27 og 30 være åbent i nødvendigt omfang (tilmelding kommer på intra) og personalet vil delvis være vikarer.

Efterårsferie – uge 42

I uge 42 vil der være åbent i nødvendigt omfang (tilmelding kommer på intra).

Juleferie

Lukket fra og med den 24. december til og med den 2. januar.

Pædagogisk dag

Fredag den 1. oktober afholdes der pædagogisk dag for skolens og børnehavens faste personale. Pasningen varetages den dag af Børneuniverset pædagogmedhjælpere, samt pædagogmedhjælperne fra skolens SFO og Klub Theo