En fælles hverdag - sammenhæng med livet på skolen

Børneuniverset følger skolens grundtanker og årshjul, så vidt det er muligt og giver mening.

 • Blokuger

  Projektorienteret undervisning er en vigtig del af Th. Langs Skoles DNA.

  På skolen har vi ugentlig 5 projekt-lektioner og 4 projektuger, hvor der er rig plads til fordybelse. Det er derfor kun naturligt, at børnehavebørnene også introduceres for projektarbejde.  Det kan være børnehaven alene eller i samarbejde med indskolingen.

 • Lær fra mig

  Alle børn har noget, som de er gode til, og som de er stolte af at mestre.

  På skolen er det en tilbagevendende aktivitet, at eleverne i 0.klasse øver modet til at stille sig op foran andre og dele det, de har på hjerte. Det kan være noget, de er gode til eller noget, de interesserer sig for. Nogle gange vil det være alene for børnehaven, andre gange vil det være sammen med eleverne i  0.klasse, som de kan lære en masse af. 

 • Teaterforestillinger

  Hvert år laver alle skoleklasser på  Th. Langs en teaterforestilling. Det gør vi også i Børneuniverset. 

  At turde stille sig op foran andre og præsentere resultatet er i naturlig tråd med projektarbejdsformen. Forestillingerne tager som udgangspunkt afsæt i det sted, børnene befinder sig.

  Når man spiller teater, øver man sig i at fremlægge. Den enkelte styrker sin tro på sig selv, og med dramatikken som metode får barnet mulighed for at forholde sig til problematikker på en objektiv måde. Et teaterprojekt er også med til at styrke børnenes fællesskabsfølelse. 

  Forestillingerne vises for søskende, forældre og bedsteforældre samt indskolingsklasserne. .

 • Lejrtur

  Alle elever på Th. Langs Skole er hvert år på lejrskole. Det styrker børnegruppens trivsel og fællesskab og styrker det enkelte barns sociale udvikling.

  Den erfaring ønsker vi at videreføre i Børneuniversets ældste gruppe med en årlig lejrtur med en enkelt overnatning. Det kan være alene eller sammen med indskolingens 0. og 1. klasse

Gåtur