Tilsyn og evaluering

"Th. Langs Skoles motto er "Besat af børn" og jeg oplever skolen som en velfungerende skole med aktive elever og dedikerede ansatte, der trives og er engageret i udvikling og læring for fællesskabet såvel som for den enkelte elev".

"I dag ser skolen det fortsat som sin opgave at arbejde frem mod bedre læreprocesser og udfordrer derfor gerne vanetænkning og afprøver nye undervisningsmetoder. Den projektorienterede undervisning og de praktisk/musiske fag har som nævnt derfor en stor plads i skolens dagligdag. Skolen definerer selv sin læringskultur som et rum, hvor der findes glæder, tryghed, høj faglighed, kreative muligheder og plads til forskellighed". (Tilsynserklæringen 2020)

SFO7