Vil du være vores nye lærer?

Th. Langs Skole, Silkeborg

Søger 1 lærer til en fast stilling pr.1.8.2021

 

Vi har brug for at få dækket følgende:

  • Klasselærerrollen i indskolingen og på mellemtrinnet, meget gerne med dansk. Matematik kan også være en mulighed
  • Engelsk, gerne i indskolingen og på mellemtrinnet. På Th. Langs starter eleverne med engelsk i 0. klasse

Derudover har vi en stærk praktisk-musisk profil, og her har du også mulighed for at bringe dine kompetencer i spil blandt andet i idræt, musik, håndværk/design og madkundskab.

På Th. Langs Skole oplever elever og medarbejdere, at de går gladere hjem, end da de kom, og vi mener, at trivsel er en forudsætning for læring. Th. Langs Skole er et godt sted at lære og være. Vores mål er at hjælpe eleverne til at blive selvstændige, ansvarlige og fagligt stærke mennesker, og vi ruster dem til at have et solidt fundament, så de efterfølgende også kan begå sig på en af ungdomsuddannelserne.

Th. Langs Skole er en traditionsrig skole, som også tør være udviklingsorienteret og tænke nyt.

Vi har gode erfaringer med:

  • At der er god tid til den enkelte elev, så eleverne oplever tryghed og trivsel
  • Storklasseprincip med to-lærerordning, hvor vi har mulighed for at styrke fællesskabet men også at differentiere elevernes læring, så de bliver så dygtige, som de kan
  • Høj faglighed i et kreativt miljø. Vi lægger vægt på, at eleverne får oplevelser og bruger kreative, musiske og kropslige aktiviteter som en naturlig del af undervisningen
  • Oplevelses- og projektorienteret læring. Vi mener, at elevernes læring udvikles og bliver bedre ved at arbejde projektorienteret og med forskellige læreprocesser
  • Lejrskole på alle klassetrin, udveksling til Italien i 8. klasse og studietur i 10. klasse. At skabe udsyn og at udforske andre kulturer giver indblik, og den enkelte elev kommer til at forstå og opleve sig selv som en del af en større helhed

Skolen udvider med en børnehave i maj 2021, hvor der lægges vægt på den gode overgang mellem børnehave og skole – at gå fra at være børnehavebarn til skoleelev. Børnehaven lægger vægt på de samme grundlæggende værdier, som kendetegner Th. Langs skole.

Ansættelse sker efter de overenskomstmæssige regler, som er aftalt mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler. Dertil kommer lokallønstillæg.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan du læse på www.thlang.dk

Hvis du ønsker at søge en af stillingerne, forventer vi, at du besøger os.
Vi holder 2 informationsmøder:
Tirsdag d.23.3. kl.16.30-18.00 og torsdag d.25.3. kl.17.30-19.00. Du kan ringe til skolens kontor for at tilmelde dig et af tidspunkterne: Tlf. 86 8228 97.

Ansøgningsfrist er senest fredag d.2.4. 2021 kl.12.00. Vi forventer, at der er samtaler tirsdag d.13.4. kl.15.00.

Din ansøgning mailer du til thlang@thlang.dk og vi glæder os til at høre fra dig.