Vi søger pædagoger til børnehaven.

Th. Langs Skole, Børneuniverset søger pædagoger med start d.15.4. 2021
Har du lyst til at være med på holdet, når Th. Langs Skole åbner ny børnehave – Børneuniverset pr. d.1.5. 2021?

Børnehaven er placeret i forbindelse med skolens indskoling, der består af 0. og 1. klasse, på Hostrupsgade. Her er plads til 50 børn i alderen 3-6 år. Vi vægter en høj normering, hvor der er god tid til børnene.

Formålet for Børneuniverset tager sit afsæt i Th. Langs Skoles værdisæt og vision. Børnene i Børneuniverset skal opleve en tryg og glad dag og den bedste overgang mellem børnehave og
skole. Det enkelte barns trivsel vægtes højt i fællesskabet. Alle børn skal føle sig værdsat med deres forskellighed og lære at tage hensyn til hinanden.

Børnenes mestringsstrategier er vigtige for os. Vi ønsker at bevare børnenes lyst til at være nysgerrige, lege, lære og fordybe sig. Det understøttes af musiske, kropslige og kreative aktiviteter,
så børnenes fantasi og lyst til bare at være med styrkes. Vi ønsker mange aktiviteter ud af huset, gerne udendørs. Da børnehave og indskoling deler matrikel, skaber det optimale vilkår for, at overgangen fra børnehave til skole opleves så let som muligt. Ikke alle vores 0. klasses børn vil komme fra Børneuniverset, men de, der gør, vil være gode kulturbærere for udefrakommende.

Vi søger en pædagog, der:

 • Har et positivt menneskesyn, som anerkender og ser resurserne i det enkelte barn.
 •  Ser forældrene som en samarbejdspartner og er god til at kommunikere med dem.
 •  Kan arbejde med hoved, hænder og hjerte – der viser glæde, er nærværende, udadvendt, fleksibel, humoristisk, engageret – og vil være med til at gøre dagligdagen i Børneuniverset
  til et sted, hvor alle ”går gladere hjem end da de kom”
 • Er fagligt velfunderet, har ideer til aktiviteter og formår at skabe trygge og forudsigelige rammer.
 • Har lyst til i samarbejde med andre pædagoger, at udvikle Børneuniverset. I fællesskab skabe professionelle lege-læringsmiljøer med udgangspunkt i de 6 temaer i Den Styrkede
  Læreplan

Th. Langs Skoles Børneunivers tilbyder:

 • En ”ny” institution, som du har mulighed for at være med til at præge
 • En rummelig arbejdsplads med en positiv atmosfære, og hvor relationer vægtes højt
 • 5-6 nye kolleger i Børneuniverset, som brænder for arbejdet med børnene i aldersgruppen 3-6 årige samt ca. 50 øvrige kolleger på skolen, som har interesse i hinanden både som kolleger og som mennesker
 • En studietur d.16.-17. april sammen med dine nye kolleger, hvor vi skal udarbejde en vision og handlemuligheder
 • En fast fuldtidsstilling – det vil også være muligt at blive ansat i færre timer end 37.

Hvis du er blevet nysgerrig, kan du kan læse meget mere om både skolen og Børneuniverset på skolens hjemmeside www.thlang.dk, og du kan besøge os.
Du får mulighed for en rundvisning og for at møde skolens leder, Tine Kristiansen, afdelingsleder Allan Gert og pædagog Gitte Ruhøj:
Mandag d.1.2. kl.16.00
Onsdag d.3.2. kl.16.00
Det er vigtigt, at du tilmelder dig rundvisningerne, da vi selvfølgelig skal tage højde for de restriktioner, der er i forhold til Corona. Du skal kontakte skolens sekretær på skolens
telefonnummer: 86 82 28 97
Ansøgningsfrist er fredag d.5.2. kl.12.00.
Der er samtaler tirsdag d.23.2. fra kl.17.00.
Vi glæder os til at høre fra dig.